{}

Clinic was groot succes

25 November 2022

De jaarlijkse Clinic op 16 november was een groot succes. Bijna 100 huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten uit de regio waren aanwezig. Dit jaar was het thema 'Samen ouder worden'.

Ieder jaar wordt tijdens de Clinic de 1e-2e-lijnsprijs uitgereikt. Deze prijs is voor een persoon, duo of groep die een belangrijke bijdrage levert aan de samenwerking in de regio tussen de eerste en tweede lijn. De prijs ging dit jaar naar huisarts Karel Kasbergen en chirurg Erik Ponfoort vanwege hun inspanningen rond het Digitaal Advies.

Vervolgens was het woord aan gastspreker prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij betoogde dat om persoonsgerichte en passende zorg te kunnen geven het nodig is om de sterfelijkheid van mensen mee te nemen in het denken van patiënten en hulpverleners.

‘Vaak wordt ouderdom bekeken vanuit het min-teken: “als niet veel meer lukt”. Maar weten dat het leven eindig is en acceptatie hiervan gedurende je hele leven betekent dat je sturing en vorming moet geven aan het eigen leven. Deze erkenning en acceptatie van eindigheid geldt voor je hele leven en niet pas aan het eind hiervan. Zo is een beperking van niemand een keuze, maar het gaat erom hoe je met die beperking omgaat. En ja, ook in het verpleeghuis kun je nog iets van je leven maken.
Een belangrijke vraag hierbij is: Wat is een goede dag voor u? Het antwoord daarop geeft vaak weer actorschap om sturing aan het eigen leven te kunnen geven.
De patient dignity question (PDQ) is: Wat moet ik van u weten om vandaag goed voor u te kunnen zorgen?
Kortom: de laatste levensfase hoeft geen min-teken te krijgen als de beperkingen toenemen, mits je de levenskunst beoefent en sturing geeft aan je leven.‘

Na deze inspirerende gastspreker gingen de workshopgevers - teams van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten - vanuit verschillende invalshoeken en deskundigheden in op professionele zorg aan de ouder wordende patiënt.

De powerpointpresentaties van deze workshops vindt u hier:


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules