{}

CoFit-poli stopt, nieuw zorgproduct start

24 March 2023

De multidisciplinaire CoFit-poli stopt, 3 jaar na het begin van de COVID-19 pandemie. Sportgeneeskunde start een nieuw zorgproduct: ‘Diagnostiek en/of beweegadvies bij verminderde inspanningstolerantie’.

CoFit-poli stopt

Na bijna 3 jaar sluit per 27 maart 2023 de multidisciplinaire CoFit-poli. Nieuwe patiënten kunnen niet meer worden aangemeld voor deze poli, de reeds aangemelde patiënten worden nog gezien volgens het oude protocol.
De zorg voor de patiënten met het post-COVID-syndroom is de afgelopen jaren steeds beter georganiseerd in de eerste lijn. Daarnaast beschikt de landelijke stichting C-support over uitgebreide en toegankelijke informatie voor zowel mensen met langdurige coronaklachten als voor zorgverleners. De stichting is laagdrempelig bereikbaar, zie https://www.c-support.nu/.

Start nieuw zorgproduct Sportgeneeskunde

In ZorgDomein kunt u uw patiënten met een verminderde inspanningstolerantie voortaan verwijzen naar Sportgeneeskunde/Verminderde inspanningstolerantie en dan het zorgproduct ‘Diagnostiek en/of beweegadvies bij verminderde inspanningstolerantie bij (1) lichamelijke vermoeidheid, (2) chronische aandoening of (3) sporter’ selecteren.
NB De verwijzing is niet bedoeld voor patiënten waarbij psychische klachten (mede) de oorzaak zijn van een verminderde belastbaarheid.

De sportarts beoordeelt de fysieke fitheid van de patiënt tijdens een consult en inspanningstest met ademgasanalyse. De sportarts brengt de factoren die de verminderde inspanningstolerantie (kunnen) veroorzaken in kaart (cardiaal, pulmonaal/ventilatoir, ademhalingtechniek, onvoldoende spierkracht, e.d).
Naast diagnostiek kan op basis van de uitkomsten van de inspanningstest een gericht beweeg- of behandeladvies aan de patiënt zelf worden gegeven of aan de begeleidend fysiotherapeut.

Op de foto het nieuwe Health and Performance Lab van Sports Valley.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules