{}

Contractering zorgverzekeraars 2023

28 November 2022

Ziekenhuis Gelderse Vallei is al langere tijd in gesprek met alle zorgverzekeraars over de contracten voor 2023. Maar er is nog veel onzekerheid over de financiële steun die ziekenhuizen krijgen in verband met de stijgende kosten.

Op landelijk niveau worden hierover gesprekken gevoerd. Ziekenhuis Gelderse Vallei wacht op de uitkomst van deze gesprekken en sluit voorlopig geen contracten af. Een uitzondering wordt gemaakt voor zorgverzekeraars die zich, vooruitlopend op de landelijke afspraken, al wel aanpassen aan de aanvullende vergoeding die nodig is. Of die aangeven dit lokaal met Ziekenhuis Gelderse Vallei op te willen lossen.

Stand van zaken per zorgverzekeraar

Het is voor patiënten belangrijk om te weten of hun zorgverzekeraar een contract heeft met ons ziekenhuis. Want dan weten zij of zij in 2023 ook bij ons verzekerd zijn van zorg die (volledig) vergoed wordt. Op ons nieuwsblog hierover staat steeds de actuele stand van zaken per zorgverzekeraar en wordt ingegaan op welke budgetpolissen wij niet contracteren. 

Als ziekenhuis strijden we, net als verwijzers, voor een adequate bekostiging van de zorgsector. VWS en zorgverzekeraars hebben de komende weken nog wel wat te doen om ons vertrouwen te verdienen.Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules