{}

Corona in Ziekenhuis Gelderse Vallei

24 December 2021

Het aantal covid-patiënten in de kliniek stabiliseert voor het eerst sinds tijden en lijkt zelfs af te nemen. Daarom zijn binnen de regio nieuwe afspraken gemaakt over het aantal bedden voor covid-patiënten. Tegelijk bereiden we ons voor op een toestroom als gevolg van de omikronvariant.

Stabilisering en voorzichtige daling

Er liggen nog steeds veel coronapatiënten op onze IC, maar het aantal patiënten in de kliniek is aanzienlijk gedaald. Op dit moment zijn er in ons ziekenhuis 12 klinische bedden en 7 IC bedden voor covid-patiënten. Vanwege de daling van het aantal covid-patiënten wordt de reguliere zorg weer voorzichtig opgeschaald. Aan de andere kant heerst er onzekerheid over een nieuwe covid-piek vanaf half januari als gevolg van de omikronvariant. Daarom maakt het ziekenhuis ook plannen om op korte termijn de covidzorg weer te kunnen opschalen, mocht dat nodig zijn.

Priklocatie

In tegenstelling tot enkele andere ziekenhuizen is Ziekenhuis Gelderse Vallei geen priklocatie voor de boostervaccinatie. Wij willen, om onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, een (te) grote toeloop in ons ziekenhuis vermijden.

Maatregelen

Afgelopen zaterdag vond een ingelaste persconferentie plaats waar een landelijke lockdown is afgekondigd tot zeker 14 januari 2021. Met deze lockdown is proactief voor de zorg gekozen. Het is fijn dat er vanuit de overheid oog is voor onze werkdruk. We hopen dat de lockdown het gewenste effect heeft en dat de zorg behoed wordt voor een te grote toestroom aan covid-patiënten door omikron.

De afgekondigde maatregelen betekenen voorlopig geen wijzigingen voor ons beleid.

  • voor consulten op de poliklinieken geldt dat we deze digitaal of telefonisch doen, tenzij dat niet mogelijk is.
  • de huidige bezoekers- en begeleidersregeling blijft gelijk: 1 bezoeker per bezoekmoment en maximaal 1 begeleider mee. Voor sommige afdelingen geldt een uitzondering.
Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules