{}

Coronagerelateerd nieuws

12 November 2021

De doorstroom op de SEH stokt regelmatig. Daarom is afgesproken dat de huisarts bij een volmelding altijd de ambulancedienst kan bellen, deze weet waar een acute patiënt kan worden gebracht. Helaas zijn we weer genoodzaakt minder operaties te plannen en soms operaties uit te stellen. Op dit moment is er ruimte voor 21 covid-patiënten in de kliniek en 6 IC covid-patiënten.

Drukte bij de SEH

Het is al weken druk op de SEH. Dat leidt regelmatig tot tijdelijke SEH- of covid-stops als we patiënten nog niet hebben kunnen uitplaatsen. We proberen dit op alle mogelijke manieren te voorkomen, maar soms is een stop noodzakelijk. Het vraagt veel energie, creativiteit en inspanning van onze collega’s op de SEH, de covid-afdeling en de IC om de doorstroom op gang te houden. Want het overplaatsen van patiënten gaat nog steeds moeizaam.

De huisarts kan in een acute situatie en bij een volmelding altijd de ambulance bellen en hoeft niet alle ziekenhuizen van de regio af te bellen. Zoals wij met HAGV, ambulancedienst en ROAZ afspraken is de ambulancedienst altijd op de hoogte naar welke van de omliggende ziekenhuizen een acute patiënt kan worden gebracht. Zij zijn steeds actueel geïnformeerd door ons ziekenhuis als er op enig moment een stop aan de orde is en ook door alle andere ziekenhuizen.

Afschalen OK’s

Ondanks spreiding van covid-patiënten blijft de druk op ons ziekenhuis groot. Het knelpunt zit vooral bij een (landelijk) tekort aan verpleegkundigen om patiënten op de verpleegafdelingen en de IC’s te verplegen. Daarom zijn we helaas genoodzaakt de komende tijd minder operaties te plannen en soms operaties uit te stellen. Patiënten die dit betreft worden persoonlijk door ons ziekenhuis gebeld. We begrijpen dat dit heel vervelend is. Waar mogelijk laten we zoveel mogelijk zorg doorgaan. Uiteraard alle medisch urgente en spoedzorg, maar ook poliklinische afspraken en kleine ingrepen.

Afspraken opvang covid-patiënten in de regio

Binnen ROAZ is afgesproken dat Ziekenhuis Gelderse Vallei vanaf 15 november ruimte biedt aan 21 covid-patiënten in de kliniek en 6 IC covid-patiënten. Op de IC liggen er nu al soms meer, helaas.
ZGV neemt hiermee regionaal en landelijk gezien haar deel. We hebben iets meer ruimte gecreëerd om de doorstroom op de SEH op gang te houden op het moment dat we vol liggen. Het opschalen van covid-capaciteit gebeurt in kleine stapjes, omdat er niet voldoende personeel is om meer op te kunnen schalen.

Samenwerking met andere zorgaanbieders

We werken nauw en dankbaar samen met de huisartsen en verpleeg- en verzorghuizen in onze regio. Ook zij hebben het drukker en leveren veel zorg en begeleiding voor patiënten. Met elkaar proberen we er alles aan te doen om de zorg in onze regio bereikbaar en beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

Begrip en medewerking gevraagd

In een bericht aan de media roept het ziekenhuis begrip en medewerking op van de inwoners en patiënten in de regio.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules