{}

Covidpatiënten eerder naar huis met inzet huisarts en thuiszorg

06 May 2021

Door de goede samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen patiënten met corona eerder naar huis. De werkwijze hiervoor is beschreven in gezamenlijke protocollen. De eerste patiënten zijn inmiddels vervroegd naar huis gegaan.

Voor vervroegd ontslag komen patiënten in aanmerking die ADL-zelfstandig zijn en goede mantelzorg hebben. Zij gaan naar huis met een saturatiemeter en zuurstof. Patiënten die niet geheel ADL-zelfstandig zijn, zonder ernstige co-morbiditeit, maar die dagelijks monitoring en enige ondersteuning behoeven, gaan naar huis met thuiszorg. Inschatting van de duur van de monitoring door de huisarts is bij beide groepen minder dan 5 dagen. Er zijn criteria voor ontslag naar huis geformuleerd zoals 48 uur stabiele bloeddruk en een ademhalingsfrequentie < 20/min, goed gereguleerde glucose; SpO2 > 93% met maximaal 3 liter O2 additioneel.

Vanuit het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de huisarts. Wanneer deze akkoord is om de patiënt over te nemen, regelt de afdeling multizorg van het ziekenhuis de transfer naar huis met de benodigde zuurstof en saturatiemeter.

De patiënt krijgt voor hij/zij naar huis gaat uitgebreide instructie over het gebruik van de saturatiemeter, de medicatie en hygiënemaatregelen. Eenmaal thuis is er dagelijks contact tussen huisarts en patiënt en/of mantelzorger.

De huisarts kan altijd overleggen met de betrokken medisch specialist of dienstdoende COVID-arts, bijvoorbeeld wanneer onverhoopt de gezondheid van de patiënt verslechtert en heropname nodig is.

Het protocol voor dit vervroegde ontslag is in samenwerking met de huisartsen gemaakt en staat voor huisartsen in Q-link en binnen het ziekenhuis op Q-portaal.

Ziekenhuis Gelderse Vallei waardeert het erg dat huisartsen deze (na)zorg willen overnemen. Voor de patiënt is het fijn om eerder naar huis te kunnen, en in het drukke ziekenhuis ontstaat ruimte voor andere patiënten, waardoor mogelijk overplaatsingen naar elders worden voorkomen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules