{}

Nut en noodzaak van Advance Care Planning

23 May 2022

Op 10 mei was in Ziekenhuis Gelderse Vallei de themabijeenkomst ‘Advance Care Planning – nut en noodzaak’. Bij Advance Care Planning (ACP) gesprekken gaan zorgverleners en patiënt met elkaar in gesprek over toekomstige behandelwensen van de patiënt in de laatste levensfase. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en danken alle sprekers voor hun waardevolle bijdragen en het publiek voor hun komst en zinvolle input.

Het Regionaal overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de afdeling acute zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei organiseerden de avond. Het publiek was afkomstig uit ziekenhuizen, VVT-instellingen en huisartsenpraktijken uit de regio, de Nederlandse Patiëntenfederatie, Menzis, ProPersona, de palliatieve zorg, cliëntenraad en andere maatschappelijk geïnteresseerden. Met enthousiasme hebben verschillende sprekers gesproken over vroegtijdige zorgplanning oftewel Advance Care Planning (ACP).

Sprekers

Verschillende sprekers lieten hun deskundige licht schijnen over ACP:

  • Prof. Dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek UMCU, stond stil bij de redenen tot het voeren van een ACP-gesprek. Hij gaf uitleg over de verschillende doelen die daarmee gemoeid zijn en over het begrip autonomie in relatie tot ACP;
  • Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde Radboud UMC, vertelde over het belang van het voeren van ACP-gesprekken bij (beginnende) dementie;
  • Maaike Groenewoudt, kaderhuisarts spoedzorg HAGV, deelde haar ervaringen met het voeren van ACP-gesprekken tijdens het begin van de covid-19 pandemie.

ACP in de Gelderse Vallei

Eline van Lummel, arts-onderzoeker en coördinator ACP-gesprekken, Dave Tjan, intensivist en medisch leider acute zorg, en Mariette de Vries van Mura advies, sloten de avond af. Zij spraken over de (aanloop naar de) poliklinische ACP-gesprekken binnen de muren van het ziekenhuis en over de inspanningen en resultaten van de ACP-werkgroep binnen de regio Gelderse Vallei. Omdat ACP alle lijnen van de zorg doorkruist, is het gezamenlijk vormgeven van ACP in de keten en het delen van informatie tussen zorgverleners ontzettend belangrijk. Het was goed om te merken dat er in onze regio onder zorginstellingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraar Menzis al zo’n grote betrokkenheid is rond dit onderwerp.

Gezamenlijk zorgpad ACP

ACP is een belangrijk kernproject binnen Vallei Vitaal. Een gemotiveerde werkgroep werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk zorgpad ACP. Doel hiervan is om ACP binnen de regio te bevorderen. In het concept-zorgpad worden de verschillende stappen van ACP besproken en handvatten gegeven ter ondersteuning. Bijvoorbeeld waarom, door wie en hoe er binnen de keten gesignaleerd kan worden dat een ACP-gesprek van belang is.
De presentaties van de avond zijn te vinden zijn op de website van het ROAZ 

Vallei Vitaal
Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules