{}

Diagnose dementie in de eerste lijn

01 October 2021

Bij patiënten met een MMSE < 24 of MOCA < 20 kan in de eerste lijn door middel van de NHG-standaard dementie vaak zelfstandig de diagnose dementie gesteld worden. Zo concludeerde de vakgroep geriatrie van Ziekenhuis Gelderse Vallei, na ruggespraak met een aantal regionale huisartsen. Verwijzing naar de geheugenpolikliniek is hierdoor minder vaak nodig.

De vakgroep geriatrie roept daarom huisartsen op om bij verdenking op cognitieve stoornissen eerst zelf een MMSE of MOCA af te nemen en met behulp van de NGH-standaard af te wegen of hij/zij zelf de diagnose dementie kan stellen. Er kan uiteraard telefonisch overleg plaatsvinden met een geriater om de uitslagen te interpreteren.

Aanvragen CIZ-indicatie

Een gestelde diagnose door de huisarts is voldoende voor de aanvraag van een CIZ-indicatie, mits duidelijk is geformuleerd dat het de diagnose dementie betreft.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules