{}

Diagnostiek naar Monkeypoxvirus

26 May 2022

Er zijn snelle internationale ontwikkelingen rond het Monkeypoxvirus (MPX). De ziekte behoort op dit moment tot categorie A meldingsplichtige ziekten. Hoe loopt de diagnostische route bij een verdenking?

Op het moment van schrijven zijn in Nederland 2 gevallen van MPX vastgesteld. Verheffingen van MPX waren eerder gesignaleerd in Europa en de VS/Canada.
Gezien de afwezigheid van een directe epidemiologische link tussen een aantal casussen, is de verwachting dat er meer gevallen (zullen) zijn en dat verspreiding plaatsvindt of kan plaatsvinden naar andere landen.

Verdenking MPX

Neem bij een verdenking MPX altijd contact op met de dienstdoende arts-microbioloog en neem pas na overleg materiaal af voor diagnostiek.

Indicatie voor diagnostiek

Verzocht wordt om personen met de volgende kenmerken te testen op het Monkeypoxvirus:

Mogelijk geval
Een persoon met klachten passende bij de prodromale fase van Monkeypox (koorts, spierpijn, hoofdpijn, moeheid) die in de 21 dagen voor ontstaan van deze klachten contact heeft gehad met een persoon met laboratoriumbevestigde Monkeypox.

OF

Een persoon met een ziektebeeld waarvan de arts een hoge verdenking heeft op Monkeypox gezien het anamnestische blootstellingsrisico.

Waarschijnlijk geval
Een persoon met vesiculaire-pustuleuze uitslag (wijdverspreid en/of anogenitaal) die daarnaast aan tenminste een van de volgende epidemiologische criteria voldoet:

  • persoon heeft in de 21 dagen voor ontstaan van klachten gereisd naar een land waar Monkeypox endemisch is (West- en Central Afrika), dan wel een land waar sinds begin mei 2022 gevallen van Monkeypox zijn geconstateerd*
  • persoon behoort tot de groep mannen die (ook) seks hebben met mannen (MSM).

* d.d. 20-5-2021: Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Frankrijk, België, Canada (Quebec), Verenigde Staten (Massachusetts, New York), Zweden.

Deze casusdefinitie is aan verandering onderhevig naarmate meer kennis beschikbaar komt en internationale berichtgeving.

Af te nemen materiaal

De diagnostiek naar MPX is primair gebaseerd op PCR. Neem hiervoor eerst contact op met de GGD. De materialen die hiervoor afgenomen moeten worden, zijn bij voorkeur schraapsel en/of blaasjesvocht van een verse pok/huidlaesie en daarnaast een keeluitstrijk in universeeltransport medium (UTM) of met een e-swab en eventueel serummonster voor eventueel aanvullend diagnostiek.

Neem voor de differentiaal diagnostiek (zoals waterpokken of bacteriële infectie) een separate e-swab af uit een laesie en deze moet naar het gebruikelijke medische microbiologisch laboratorium gestuurd worden. Dit kan overlegd worden met de dienstdoende arts-microbioloog.

Maatregelen

Geadviseerd wordt om diagnostiek af te nemen volgens contact/druppel isolatieprotocol, waarbij er handschoenen, schort met lange mouwen, spatbril en FFP2 wordt gedragen.
Zie de patiënt bij voorkeur in een kamer waar geen andere patiënten worden gezien, die hierna gereinigd kan worden. Omdat de faciliteiten voor het reinigen en desinfecteren van de wachtkamer bij de huisartsenpraktijk meestal niet direct voorhanden zijn, is het praktischer dat de huisarts bij de patiënt op huisbezoek gaat of afname van diagnostiek met de GGD afstemt.
Hygiënemaatregelen – zoals handen wassen – worden benadrukt. Voor verdere actuele informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM

In principe blijven personen met verdenking MPX in thuisisolatie. Indien ziekenhuisopname noodzakelijk is, is het tijdelijk de afspraak dat de index wordt opgenomen in één van de Universitaire Centra.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules