{}

DA nu ook voor specialist ouderengeneeskunde en verloskundige

05 July 2024

Het Digitaal Advies is uitgebreid en nu ook te gebruiken door specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen. Zij kunnen het Digitaal Advies inzetten voor aanvragen bij de geriaters respectievelijk de gynaecologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het Digitaal Advies bestaat voor huisartsen sinds enige tijd. Specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen gaven aan dit ook graag te willen gebruiken. Door de inzet van gynaecologie en geriatrie is dit nu mogelijk geworden.

Digitaal Advies

Via ZorgDomein kunnen verwijzers in niet-acute situaties een advies aan een medisch specialist vragen. Bijvoorbeeld bij twijfel over de diagnose, het beleid of ongerustheid bij de patiënt, waarbij doorverwijzing naar de specialist niet op zijn plaats is. Het betreft een gezondheidsprobleem, waarvoor de patiënt niet onder behandeling staat bij een specialist in het ziekenhuis.

Door gebruik van het Digitaal Advies kunnen doorverwijzingen naar het ziekenhuis wellicht worden voorkomen en kan het aantal telefonische intercollegiale consulten teruggebracht worden. Ook is bij gebruik van het Digitaal Advies de verslaglegging inzichtelijk voor aanvrager en beantwoorder, in tegenstelling tot een telefonisch intercollegiaal consult. Voor spoed blijft de telefoon uiteraard de aangewezen route. De patiënt spreekt het eigen risico niet aan.

Hoe werkt het

Via ZorgDomein kan de zorgverlener een Digitaal Advies aanvragen en – indien van toepassing – bijlagen meesturen. Binnen 3 werkdagen komt het antwoord als een brief in de Edifact-postbus. De aanvrager blijft hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de communicatie naar de patiënt over het aanvragen van het advies en de terugkoppeling ervan.

Deelnemende vakgroepen

 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • KNO
 • Kindergeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • MDL
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Radiologie
 • Sportgeneeskunde
 • Pijncentrum
 • Urologie
Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules