{}

Eerste ervaringen Psychiatrische Consultatieve Dienst

03 May 2022

Vorig jaar oktober startte ons ziekenhuis samen met GGZ-instelling Pro Persona met de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD). Die dienst is er voor ziekenhuispatiënten met psychische problemen, al dan niet veroorzaakt door somatische klachten. Nu de PCD een halfjaar ‘draait’, vragen we 2 hoofdrolspelers wat er is bereikt.

Hoeveel patiënten zijn geholpen, wat is de meerwaarde van de samenwerking en haken er nog meer zorginstellingen aan? Psychiater Amy Keegan van Pro Persona en intensivist/medisch manager acute zorg Dave Tjan geven antwoord.

Dave Tjan heeft als medisch manager acute zorg de spoedzorg van het ziekenhuis onder zijn hoede. Dat verklaart zijn betrokkenheid bij de PCD. Zoals op de SEH, waar regelmatig mensen binnenkomen met acute ernstige psychische klachten. Bijvoorbeeld in samenhang met verslavingsproblematiek, ziekte, medicijngebruik, ouderdom, de gevolgen van een ongeval of zwangerschap. Maar ook op verpleegafdelingen kunnen mensen met spoed psychiatrische zorg nodig hebben. Als psychiater en lid van de crisisdienst van Pro Persona weet Amy Keegan daar alles van. Net als Dave Tjan toont ze zich buitengewoon positief over de samenwerking: ‘De PCD maakt de zorg voor deze groep patiënten absoluut beter!’

De PCD bestaat nu een halfjaar. Leidt de samenwerking tot betere zorg?
Dave Tjan: ‘Met de PCD wilden we een brug slaan tussen de op somatische klachten gerichte zorg en psychische zorg. Niet dat er in het verleden geen aandacht voor het mentale deel was, maar de mogelijkheden in een ziekenhuis zijn beperkt. Dankzij de PCD is er snel deskundige hulp bereikbaar. Er staan 2 psychiaters, 2 in het ziekenhuis werkende psychiatrisch verpleegkundigen en enkele arts-assistenten klaar. Ook omdat de GGZ-psychiaters vanuit De Riethorst werken, pal naast het ziekenhuis, gaat de samenwerking sneller en beter dan vroeger.’

Amy Keegan: ‘Korte lijnen inderdaad en bovendien wisselen we nu vaker kennis uit. We geven bijvoorbeeld onderwijs aan elkaars artsen en verpleegkundigen. Ook worden we vaker bij multidisciplinair overleg gevraagd en spelen we een rol bij de aandacht voor suïcidepreventie. Ik denk dat het ons allemaal helpt om nog meer ‘de hele mens’ te zien, lichaam en geest, en eerder te weten wat een patiënt nodig heeft. Een ander punt is dat wij toegang hebben gekregen tot het elektronisch patiëntendossier. Als psychiater kan ik nu snel bij iemands voorgeschiedenis, medicijngebruik en laboratoriumuitslagen. Dat helpt om sneller tot een diagnose en eventueel een behandeltraject te komen.’

Hoeveel patiënten ‘ziet’ de PCD?
Dave Tjan: ‘Ruim 30 per maand. Met elk consult is het team al gauw enkele uren bezig. Zodra ze eenmaal bij een patiënt zijn betrokken, regelen ze ook een eventuele vervolgbehandeling. Ik merk dat de PCD bekender wordt binnen ons ziekenhuis, de aantallen groeien nog.’

Er is een link met het ontwikkelprogramma ‘GGZ Buiten de lijntjes’, bedoeld om de GGZ-zorg completer te maken. Vorig jaar is gesproken over het opzetten van een Medisch Psychiatrische Unit (MPU), samen met de GGZ, Iriszorg en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIWB). Komt die unit er?
Dave Tjan: ‘Iriszorg zit inmiddels al in de Riethorst en in juni komt de RIWB erbij. Of de MPU er komt, ligt nog op verschillende bestuurlijke tafels. Ik hoop van harte dat het lukt. We kunnen dan gezamenlijk de patiënten met gecombineerde problematiek integraal behandelen. Dat maakt de zorg efficiënter en vooral: zo krijgt de patiënt de best mogelijke zorg. Voor alle duidelijkheid, ‘GGZ Buiten de lijntjes’ heeft een veel bredere achtergrond en is niet gekoppeld aan de vraag of er een Medisch Psychiatrische Unit komt.’

Amy Keegan: ‘Zelfs als die MPU er niet zou komen, blijft de PCD zich ontwikkelen. We werken al langere tijd samen met geriatrie en momenteel zijn er gesprekken met de slaappolikliniek, om na te gaan wat we daar zouden kunnen betekenen. Ook gaan we door met de steeds intensiever wordende samenwerking binnen de POP-polikliniek. POP staat voor psychiatrie, obstetrie en pediatrie. We begeleiden bijvoorbeeld vrouwen die mogelijk extra zorg nodig hebben rondom hun zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

In afwachting van het besluit over de MPU zitten we dus zeker niet stil. Vanuit de Riethorst werken we aan iets moois en goeds voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.’


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules