{}

Eindevaluatie Digitaal Advies

20 December 2022

In mei 2021 zijn we gestart met het Digitaal Advies. Inmiddels doen er 14 vakgroepen mee. De afgelopen maanden is het Digitaal Advies geëvalueerd, met een enquête en een analyse van het gebruik van het Digitaal Advies.

Het doel van het Digitaal Advies is het voorkomen van onnodige doorverwijzingen en het verminderen van het aantal telefonische intercollegiale consulten. Met als achterliggende gedachte de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Voor het inzetten van het Digitaal Advies spreekt de patiënt het eigen risico niet aan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en is verantwoordelijk voor de verdere communicatie naar de patiënt. De specialist beantwoordt binnen 3 werkdagen de vraag van de huisarts op basis van de informatie in de aanvraag. De huisarts en specialist worden vergoed via de eerste lijn.

Algemene conclusies

Uit de evaluatie komt:

1. Voorkomen van onnodige doorverwijzingen

  • In 68% van de Digitale Adviezen is daarna niet doorverwezen naar de 2e lijn;
  • In de enquête geven de meeste huisartsen (56 %) aan dat meestal een doorverwijzing wordt voorkomen, en nog eens 38 % van de huisartsen zegt dat soms een doorverwijzing wordt voorkomen.
  • 69% van de huisartsen geeft aan dat het niet is voorgekomen dat voor een patiënt na een aanvraag voor een Digitaal Advies binnen 1 maand alsnog een doorverwijzing aangevraagd is voor hetzelfde gezondheidsprobleem. De overige huisartsen geven aan dat dit 1 keer (en 1 daarvan dat het soms) is gebeurd.

2. Aantal telefonische intercollegiale consulten verminderen

  • Zorgverleners geven in de enquête aan dat het Digitaal Advies het telefonisch overleg vermindert.

3. Juiste Zorg op de Juiste Plek

  • Zorgverleners geven aan dat door het laagdrempelig advies onnodige verwijzingen worden voorkomen en dat patiënten waar mogelijk juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Klik hier voor het evaluatierapport (pdf, 606 KB). En hier voor de bijlagen (pdf, 1520 KB) van het evaluatierapport.

Vervolg Digitaal Advies

Er is nog geen landelijke betaaltitel, daarom zijn er afspraken gemaakt met Menzis over het vervolg en bijbehorende financiering voor de Digitale Adviezen tussen huisartsen en medisch specialisten. Hierdoor kunnen zij het Digitaal Advies ook in 2023 inzetten . Zodra het mogelijk is maken we toekomstbestendige afspraken.

Per kwartaal blijft de declaratie via de HAGV lopen. Dit gebeurt automatisch op basis van ingezette Digitaal Adviezen.
In de doorontwikkeling wordt gekeken of ook voor andere zorgverleners, zoals specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen dit product kan worden ingezet. Dit proces vindt buiten de HAGV plaats. Voor mogelijkheden binnen de GGZ is de HAGV in gesprek.

Meer informatie over Vallei Vitaal

In de regio Gelderse Vallei werken we samen aan toegankelijke en betaalbare zorg die past bij de patiënt/cliënt. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk netwerk van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het netwerk staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er 9 projecten binnen de 4 kernthema’s van Vallei Vitaal: Kwetsbare ouderen, Chronisch zieken, Acute zorg en Psychisch kwetsbaren.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules