{}

Enquête: hoe ervaart u het Digitaal Advies?

15 April 2022

Het Digitaal Advies is sinds het voorjaar 2021 beschikbaar. Aanvankelijk begon het met 3 vakgroepen, maar inmiddels zijn dat 10 vakgroepen. Heel graag horen we uw ervaringen.

We horen graag, liefst voor 8 mei, van huisartsen en specialisten wat hun ervaringen zijn met het Digitaal Advies. Hiervoor is online een korte enquête geplaatst:

Vul hier de enquête in  

Met uw ervaringen en mening kunnen we het Digitaal Advies verder verbeteren en openstellen voor nog meer vakgroepen.
De input van de enquêtes nemen we mee in de eindevaluatie van de pilot Digitaal Advies. Op basis van deze input wordt een voorstel voor vervolg aan de evaluatie toegevoegd.


Digitaal Advies onderdeel van Vallei Vitaal
Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules