{}

Gespreksleider moreel beraad

06 July 2023

Beslissingen over wat voor een specifieke patiënt in een specifieke situatie de juiste behandeling/zorg is, zijn lang niet altijd simpel en eenduidig. Om professionals of teams hierbij te ondersteunen, kan het moreel beraad worden ingezet. In het najaar is er een training voor gespreksleiders. Hieraan kunnen ook huisartsen meedoen.

De uitkomst van een moreel beraad is geen bindend advies. Het moreel beraad is een hulpmiddel om inzicht te krijgen welke dilemma’s en belangen er spelen om van daaruit een afweging te kunnen maken voor wat in deze specifieke situatie voor deze patiënt het juiste is om te doen. Er zijn verschillende methodieken om een moreel beraad te houden. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruiken we de dilemmamethode. Er zijn een aantal collega’s binnen het ziekenhuis opgeleid om een moreel beraad te begeleiden.

Training

In het najaar organiseren we weer een training moreel beraad. Per training zijn er 12 plaatsen. Omdat we merken dat het steeds vaker voorkomt dat huisartsen, GGZ en jeugdzorg deelnemen aan een moreel beraad stellen we 6 plaatsen in de training beschikbaar voor onze samenwerkingspartners.

Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de opleiding. Wel vragen we van hen om na de training actief mee te doen in het netwerk gespreksleiders moreel beraad. Met dit netwerk bieden we in onze regio de mogelijkheid om een moreel beraad te ondersteunen.

Wat krijgt u?

 • Training gespreksleiding training moreel beraad
 • Inzicht in methodiek van de dilemmamethode
 • Deelname in een enthousiaste groep gespreksleiders
 • Inwerken en begeleiding
 • Mogelijkheid om bij te scholen

Wat is uw bijdrage?

 • Volgen training
 • Deelname in jaarrooster gespreksplanning en intervisie
 • Flexibiliteit in beschikbaarheid om gesprek te leiden, soms op korte termijn
 • Bereidheid en interesse om te (blijven) verdiepen in aanpalende onderwerpen
 • Bewustzijn van eigen waarden en normen
 • Open blik/houding naar en interesse in verschillen tussen mensen
 • In staat om in gesprekken een open en neutrale houding te bewaren
 • Affiniteit met groepsgesprekken

Iets voor u?

Wilt u gespreksleider moreel beraad worden? Neem dan voor 15 augustus 2023 contact op met Fiona van Gelder( intensivist, lid medisch ethische commissie, gespreksleider moreel beraad) of Tineke Holwerda (voorzitter medisch ethische commissie, gespreksleider moreel beraad) over de mogelijkheden via gelderF@zgv.nl of holwerdat@zgv.nl.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules