{}

Hartrevalidatie 2.0

04 March 2021

In ons ziekenhuis krijgen cardiologische patiënten al vele jaren een breed poliklinisch programma rond hartrevalidatie aangeboden. Al langer bestond de wens om dit programma verder te ontwikkelen vanwege de stijgende behoefte aan zorg dichtbij de patiënt, oplopende wachtlijsten en nieuwe (digitale) mogelijkheden. Mede door de COVID19-pandemie is dit proces versneld gestart.

Onder aanvoering van de vakgroep cardiologie heeft een projectteam zich gebogen over het hartrevalidatieprogramma. In deze projectgroep zitten verschillende disciplines: een cardioloog, verpleegkundig specialist i.o., fysiotherapeuten vanuit zowel 2e als 1e lijn, medisch psycholoog, verpleegkundig consulent cardiologie, e-health specialist.

Doel van dit project is om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden, een betere doorstroming tussen 2e en 1e lijn zorg te realiseren, een grotere patiënttevredenheid te krijgen, de wachtlijsten te verkorten en een betere borging van CVRM in de keten te bewerkstelligen.

Het projectteam heeft een plan ontwikkeld dat uit 2 fases bestaat. Fase 1 start half maart en bestaat uit de volgende veranderingen:

  • de intakegesprekken vinden plaats via beeldbellen.
  • aan de hand van triage, naar aanleiding van het intakegesprek, wordt bepaald hoe het verdere zorgtraject er voor de patiënt uit ziet. Dit zal met een intensievere samenwerking met de 1e lijns fysiotherapeut zijn.
  • de huisarts ontvangt eerder een overdrachtsbrief: na het intakegesprek van de hartrevalidatie in plaats van aan het eind van het revalidatietraject. Zo weet de huisarts dat het revalidatietraject loopt en de patiënt in 1e of 2e lijn revalideert.
  • de 1e lijn fysiotherapeuten ontvangen een overdrachtsbrief vanuit de 2e lijn.
  • de eindgesprekken vinden op indicatie (screening door middel van digitale vragenlijst) plaats via beeldbellen.
  • de informatievoorziening wordt geoptimaliseerd door het eZorgpad (digitale zorg op maat) dat ook in de klinische fase wordt gestart.
  • de voorheen fysieke informatiebijeenkomsten voor patiënt en naaste worden vervangen door online webinars.

Door 1e lijns zorgverleners bij dit project te betrekken hoopt het projectteam meer patiënten te kunnen laten revalideren en de zorg toegankelijker te maken voor alle patiënten. De verantwoordelijkheid van de cardiologische zorg voor de hartrevalidatiepatiënten blijft bij de afdeling cardiologie liggen tot ontslag uit poliklinische controle.

In de 2e fase van het project wordt onderzocht hoe thuismonitoring kan bijdragen aan een beter en sneller herstel. In deze fase kijken we naar de wijze waarop patiëntendata ten behoeve van het zorgnetwerk gedeeld en hergebruikt kunnen worden in samenwerking met de patiënt.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules