{}

In gesprek over toekomstige behandelkeuzes

16 January 2020

Als ziekenhuis streven we naar goede en op maat gerichte zorg. Om dit waar te maken gaan we in gesprek met de kwetsbare patiënt over toekomstige behandelkeuzes, over vroege zorgplanning. Deze gesprekken worden ook wel advance care planning (ACP) gesprekken genoemd.

Tijdens deze gesprekken gaan behandelend arts, gespecialiseerd verpleegkundige, patiënt en naasten met elkaar in gesprek over de behandelwensen van de patiënt in de laatste levensfase. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke (spoed)situaties waarin de patiënt zelf niet meer in staat is om aan te geven welke behandelwens er is.

De ACP-gesprekken in Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn uniek: de patiënt ontvangt vooraf een gespreksvoorbereiding, het gesprek vindt plaats op de polikliniek in een niet-acute setting met zowel de gespecialiseerd verpleegkundige als de behandelend medisch specialist. Dit helpt patiënten hun eigen behandelwensen te formuleren, te bespreken met naasten en betrokken zorgverleners en op deze manier de regie te behouden.

Medisch Contact

Ook landelijk trekken deze gesprekken de aandacht. In Medisch Contact stond hierover recent het artikel ‘Patiënt gebaat bij open gesprek over laatste zorgfase’

Stemmen op NIAZ jaarprijs 2020

Als ziekenhuis hebben we ACP-gesprekken voorgedragen voor de NIAZ-jaarprijs 2020. Het is vanaf 3 januari mogelijk om het ACP-gesprek naar de finale te stemmen. Stemt u mee?

Meer informatie over ACP

Kijk voor meer informatie over ACP op onze website: www.geldersevallei.nl/acpNieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules