{}

Integratie diagnostiek ziekenhuizen regio Gelderland

22 March 2022

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei willen naar een geïntegreerde aanbieding van laboratoriumdiagnostiek in de regio Gelderland. De voorbereidingen voor dit gezamenlijke laboratorium zijn in volle gang en inmiddels in een gevorderd stadium.

Stand van zaken:

  • Naar verwachting start dit jaar de bouw van het nieuwe laboratorium in Elst op een locatie vlak bij de nieuwbouw van Rijnstate Elst;
  • De BV, waarvan de laboratoria onderdeel worden, is opgericht. De reglementen en statuten worden de komende maanden aangepast aan de eisen van de Governance Code voor de Zorg 2022 en de Wet toetreding zorgaanbieders;
  • Veel tijd en energie is en wordt gestoken in overleg met de Nederlandse Zorg Autoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en banken. We verwachten hier positieve uitkomsten van;
  • Diverse deelprojecten zijn in gang gezet: een nieuw Laboratorium Informatiesysteem, overdracht van de kwaliteitskeurmerken, synchronisatie lab-processen et cetera.

Met u en uw brancheorganisatie voert het laboratorium in oprichting graag het gesprek over hoe samen te werken. Daarover zijn concrete voorstellen en ideeën en het toekomstige laboratorium wil de komende tijd graag met u in overleg om deze te laten aansluiten op uw wensen.

Voor vragen kunt u terecht bij Theo de Kool, programmadirecteur, t.dekool@cwz.nl.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules