{}

Intensieve Samenwerking Afdeling van start

22 October 2021

Op 4 oktober 2021 is op de afdeling ouderengeneeskunde van ons ziekenhuis de Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA) gestart. Deze pilotafdeling bestaat uit 4 bedden voor patiënten met multimorbiditeit. Internisten, longartsen, cardiologen, geriaters werken hier interprofessioneel samen met paramedici en verpleegkundigen.

Complexe multimorbide patiënten vallen in de reguliere zorgsystemen tussen de verschillende disciplines. Op de ISA werken echter de verschillende disciplines en professies intensief samen: internisten, longartsen, cardiologen, geriaters, aiossen en aniossen, paramedici en verpleegkundigen.

Verwijzen naar de ISA?

Er is geen wijziging in het proces van verwijzing van de huisarts naar de medisch specialist. De huisarts heeft contact met de medisch specialist naar wie de patiënt in eerste instantie wordt verwezen. Dit is de hoofdbehandelaar. Op basis van onderzoek op de SEH/EHH wordt de patiënt al dan niet geïncludeerd voor de ISA.
Reden tot inclusie:
het betreft een complexe patiënt met multi-problematiek bij wie nog niet duidelijk is wie de hoofdbehandelaar moet zijn en/of duidelijk is dat de volgende dag meerdere specialismen nodig zijn om tot een goed behandelplan te komen.

Voordelen

Het voordeel van de ISA is dat bij multimorbide patiënten 4 specialisten i.s.m. de paramedici en verpleegkundigen ten minste de eerste 48 uur gezamenlijk betrokken zijn bij de zorg. Hierdoor is diagnostiek en behandelplan eerder compleet en wordt er mogelijk minder diagnostiek gedaan.
Daarnaast wordt door de interprofessionele samenwerking verbetering van de kwaliteit van zorg verwacht doordat er met en van elkaar geleerd kan worden.
In de pilot volgen we de resultaten van de ISA op gebied van patiëntenuitkomsten en interprofessioneel leren. We houden u op de hoogte van de resultaten (onder andere via e-Medisein).

In de ontslagbrief kan de huisarts zien of de patiënt het ISA-proces heeft doorlopen of niet.

Achtergrond

Het initiatief is gestart in het kader van het deelproject ‘Interprofessioneel Samenwerken en Opleiden’ (IPSO) van het project ‘Opleiden 2025’ van de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS). De interprofessionele werkwijze is binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) ontwikkeld en heeft daar aantoonbaar tot betere en efficiëntere zorg geleid.
Het initiatief is een samenwerking tussen de FMS, het JBZ en Ziekenhuis Gelderse Vallei, gericht op het verdiepen van inzicht in interprofessionele patiëntenzorg en interprofessioneel leren en opleiden. Naast verbeteren van de patiëntenzorg is het initiatief ook gericht op het opdoen van ervaring met interprofessioneel samenwerken. Om zo de medische vervolgopleidingen beter te kunnen inrichten op interprofessionele zorg.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules