{}

Jaargesprek IGJ

09 February 2023

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) voert met alle ziekenhuizen jaargesprekken over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. En over hoe ziekenhuizen daarin continu leren en verbeteren. Eind januari was de IGJ bij ons op bezoek, een bezoek dat heel goed is verlopen.

Op maandag 30 januari jl. vond het jaargesprek met de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) plaats. De IGJ heeft ‘s morgens een bezoek gebracht aan de IC en de verpleegafdeling neurologie. Daar heeft de IGJ met medewerkers gesproken over hoe een neus-maag sonde wordt ingebracht en hoe de controle van de ligging daarvan wordt uitgevoerd. De IGJ ziet landelijk dat rondom de neus-maagsondes regelmatig incidenten worden gemeld en hadden daarom dit onderwerp uitgelicht. Ook hebben zij enkele patiëntendossiers bekeken. Binnen de verpleegafdeling neurologie was alles op orde, binnen de IC werden enkele verbeterpunten opgemerkt. Hiermee gaan we voortvarend aan de slag. Over de hele linie bekeken kunnen we trots zijn op hoe we het met elkaar doen.

’s Middags heeft een gesprek plaatsgevonden met de raad van bestuur en co-bestuur met ook een afvaardiging van de verpleegkundige adviesraad, de cliëntenraad, portefeuillehouder medische staf voor kwaliteit, het management en de afdeling kwaliteit. Dit gesprek verliep erg prettig. De IGJ benoemde dat het enthousiaste zorgprofessionals op de afdelingen had getroffen die met plezier binnen ons ziekenhuis werken. Na afloop van het gesprek uitte de IGJ zich tevreden.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules