{}

KNO haakt aan bij Digitaal Advies

28 November 2022

Vanaf 5 december is KNO aangesloten bij het Digitaal Advies.

Via het Digitaal Advies in ZorgDomein kan de huisarts in niet-acute situaties een laagdrempelig advies vragen aan een medisch specialist. Het betreft vragen over patiënten die daarvoor nog niet in behandeling zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het doel van het Digitaal Advies is om een deel van de doorverwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen. Geheel in de gedachte: de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast kan door het Digitaal Advies het aantal ongeplande telefonische intercollegiale consulten worden teruggebracht. De patiënt spreekt zijn eigen risico niet aan en huisarts en specialist worden vergoed voor deze consultroute.

Een overzicht van de deelnemende vakgroepen op dit moment:

 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • KNO (vanaf 5 december)
 • Kindergeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • MDL
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Sportgeneeskunde
 • Pijncentrum
 • Urologie

Er wordt onderzocht of het digitaal advies ook voor andere zorgverleners opengesteld kan worden, zoals voor specialisten ouderengeneeskunde. We houden u hiervan op de hoogte via deze nieuwssite.

Vallei Vitaal

Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules