{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen

03 March 2022

Voorafgaand aan de Clinic, in november 2021, zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald. Vanuit huisartsen was er een hoge respons. De 174 reacties zijn geanalyseerd.

Het verwijsproces verloopt meestal soepel, maar soms levert het over en weer ook ergernissen op die tot verbeterpunten kunnen leiden. Artsen uit het ziekenhuis, de VVT en huisartsen willen hieraan graag actief meewerken. Zij vroegen via de uitnodiging voor de Clinic naar ergernissen rondom verwijzen en terugverwijzen in onze regio.

Uit de antwoorden van huisartsen kwam bruikbare informatie op de volgende thema’s:

  • Overdracht
  • Verwijzingen
  • Wachttijden
  • Medische en laboratoriumgegevens
  • Acute zorg
  • Versnelde toegang
  • GGZ
  • Telefonische bereikbaarheid
  • Anderszins

Vervolg

Alle opgehaalde ergernissen zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. Om de analyse compleet te maken, is het van belang dat we ook vanuit het perspectief van de medisch specialist weten waar verbeterpunten liggen in het verwijsproces. Hiervoor wordt een uitvraag gedaan in ZGV.

We hebben de tot nu toe opgehaalde ergernissen/verbeterpunten gegroepeerd in quickwins, urgente zaken en punten die op iets langere termijn opgepakt gaan worden.

Quickwins: een voorbeeld van een verbeteractie rond genoemde ergernissen zijn de regels rondom het verwijzen van patiënten duidelijk te communiceren: wanneer is een nieuwe verwijzing nodig en wanneer voldoet de oude verwijzing nog. Hierover is reeds gecommuniceerd in e-Medisein
Een ander voorbeeld voor de middellange termijn is het eenduidig en tijdig communiceren via brieven. Hiervoor worden de uitgangspunten van de HASP-richtlijn meegenomen in de vormgeving van het nieuwe EPD.

Urgente punten zoals duidelijk inzichtelijke wachttijden, duidelijkheid over medicatie/labgegevens, niet terugverwijzen van versnelde toegang naar huisarts en betere bereikbaarheid van zorgverleners worden opgepakt.
De overige punten (bijv. röntgendiagnostiek in ANW en Digitaal Advies vanuit HAP naar SEH) worden op iets langere termijn opgepakt.
Dit alles vindt plaats in samenwerking tussen ZGV en HAGV, waarna acties worden uitgezet om de ergernissen om te zetten in verbeterpunten. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld via Zip, e-Medisein en PING.

Vragen over bovenstaande informatie?

Mail naar labana@zgv.nl of martense@hagv.nl


Vallei Vitaal

Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules