{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: afsluiting

20 December 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Bij deze een afsluitend totaaloverzicht.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van alle berichten met daarin een weergave van hoe de knelpunten opgelost zijn en/of waar ze belegd zijn. Wanneer er over onderstaande informatie vernieuwingen zijn, wordt dit gecommuniceerd.

Opgehaalde verbeterpunten

Uit de antwoorden van huisartsen kwam bruikbare informatie op de volgende thema’s:

 • GGZ
 • Verwijzingen
 • Acute zorg
 • Wachttijden
 • Versnelde toegang
 • Overdracht
 • Medische en laboratoriumgegevens
 • Telefonische bereikbaarheid


Berichten hierover:

Overige punten:

 • de overdracht wordt volgens de HASP-richtlijn geïmplementeerd in het nieuwe EPD van Ziekenhuis Gelderse Vallei (zie bericht 'Nieuw EPD op 31 maart')
 • de onduidelijkheden over medische en laboratoriumgegevens worden opgepakt door twee werkgroepen waarin de huisartsen en medisch specialisten participeren
 • voor de telefonische bereikbaarheid is er een uitvraag geweest bij huisartsen. Voor de telefoonnummers van specialisten is onlangs een telefoonlijst rondgestuurd. Als een specialist een huisarts wil bereiken is het advies naar de collegiale lijn te bellen en wanneer deze niet direct wordt doorgeschakeld kan via de spoedlijn gebeld worden.

Toekomstige verbeterpunten?

Als u nu tegen iets aan loopt dat beter zou kunnen, maak dan melding bij het verwijzerscentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Alle verwijzers kunnen hier een melding doen; huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, maar ook medisch specialisten.

Meer informatie over Vallei Vitaal

In de regio Gelderse Vallei werken we samen aan toegankelijke en betaalbare zorg die past bij de patiënt/cliënt. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk netwerk van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het netwerk staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er 9 projecten binnen de 4 kernthema’s van Vallei Vitaal: Kwetsbare ouderen, Chronisch zieken, Acute zorg en Psychisch kwetsbaren.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules