{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status 14 april

15 April 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Hierbij een weergave van de recent opgeloste knelpunten.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we geregeld de stand van zaken weer en lichten we bereikte resultaten toe.

Deze maand de items die genoemd zijn met betrekking tot GGZ.
Er is een duidelijke wens naar voren gekomen wat betreft consultatie van een psychiater en dat er lange wachtlijsten zijn. In aparte overlegtafels (niet beperkt tot Vallei Vitaal) wordt hiervoor naar oplossingen gezocht. Helaas is hierover momenteel nog geen concrete oplossing te vermelden. Vanuit de overlegtafels wordt indien van toepassing rechtstreeks gecommuniceerd.

Een overig punt van aandacht dat uit de opgehaalde ergernissen naar voren is gekomen is de Informatie in de ontslagbrief over psychische problematiek tijdens een opname bij ZGV. Een huisarts wordt in de regel alleen in algemene termen op de hoogte gebracht van de psychische situatie van een patiënt. Tenzij de patiënt expliciet toestemming heeft gegeven om alle informatie met de huisarts te delen. Anderzijds kan de patiënt ook aangeven dat hij/zij helemaal niet wil dat informatie over zijn psychische gesteldheid met de huisarts wordt gedeeld, dus ook geen informatie in algemene termen. Dit betreft zowel informatie van medisch psychologen als psychiaters. Als de informatie nodig is om een andere aandoening te kunnen behandelen, bepaalt de psychiater of de medisch psycholoog of deze informatie gedeeld mag/moet worden (AVG).

Vragen over bovenstaande informatie? Of nieuwe verbeterpunten die niet zijn belegd of in een bestaand overleg worden meegenomen?
Mail naar labana@zgv.nl/ martense@hagv.nl.

Zie ook 
Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen


Vallei Vitaal
Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules