{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status 27 mei

26 May 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Hierbij een weergave van de recent opgeloste knelpunten.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we geregeld de stand van zaken weer en lichten we bereikte resultaten toe.

Richtlijn ‘Verwijzen en terugverwijzen’

Hoe verwijs je een patiënt het beste door? En wanneer is een verwijsbrief wel of niet nodig? De richtlijn ‘Verwijzen en terugverwijzen’ is vooral ingesteld om duidelijkheid te verschaffen over de regels die gelden voor het verwijzen van een huisarts naar een specialist, en voor het doorverwijzen van een specialist naar een andere specialist.

De regels1

  • nieuwe patiënten worden verwezen naar de medisch specialist via ZorgDomein (ZD)
  • bij nieuwe patiënten kan een advies gevraagd worden via het Digitaal Advies in ZD.
  • de verwijzing via ZD bevat een verwijsbrief
  • het is belangrijk dat er relevante gegevens in de ZD-aanvraag staan zodat de juiste specialist en afspraak wordt gepland
  • de afspraak wordt gepland nadat de aanvraag met verwijsbrief in ZD staat
  • in principe verwijzen specialisten niet onderling naar elkaar door tenzij het dezelfde zorgvraag betreft. Wanneer de medisch specialist het noodzakelijk acht om de patiënt door te verwijzen naar een andere specialist dan kan dit bij medische spoed direct, maar anders is er eerst (telefonisch) overleg met de huisarts om te bespreken of deze akkoord is met de doorverwijzing. Van dit intercollegiale contact wordt een aantekening in het patiëntendossier gemaakt. Een nieuwe verwijsbrief van de huisarts is in deze situatie niet nodig
  • een medisch specialist kan de patiënt terugverwijzen naar de huisarts. In de brief aan de huisarts wordt de reden aangegeven
  • het sluiten van de DBC staat los van de oorspronkelijke verwijzing. Wanneer de indicatie hetzelfde is dan is er geen nieuwe verwijzing nodig. Er is pas een nieuwe verwijzing nodig, wanneer de behandeling is afgesloten en het hoofdbehandelaarschap is overgedragen d.m.v. een brief. Bij sommige ziektebeelden is overleg nodig om dit af te stemmen.

Geldigheid verwijzing

De verwijzing voor een zorgvraag is geldig totdat een patiënt is terugverwezen naar de eerste lijn. De medisch specialist draagt in een ontslagbrief het hoofdbehandelaarschap over. Deze ontslagbrief is ook in te zien in het zorgverlenersportaal.


1 uit Nza


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules