{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status juni

16 June 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Hierbij een weergave van de recent opgeloste knelpunten.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we geregeld de stand van zaken weer en lichten we bereikte resultaten toe.

Deze maand de items die genoemd zijn met betrekking tot acute zorg. Er worden hieronder drie onderwerpen besproken:

Opnamestop

Er is aangegeven dat niet duidelijk is wat een opnamestop betekent. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen kliniek en SEH-EHH.

  1. Opnamestop kliniek betekent dat er geen patiënten kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is geen SEH-EHH-stop, zij kunnen nog wel mensen beoordelen.
  2. Onder SEH- en EHH-stop verstaan we de tijdelijke stop van presentaties op de SEH of EHH van een ziekenhuis waarbij ambulancediensten het betreffende ziekenhuis ontzien en naar een ander ziekenhuis rijden, onder de voorwaarde dat de conditie van de patiënt dit toelaat.
    • Voor de instabiele patiënten die vanuit huis naar de SEH moeten: zij worden met de ambulancedienst vervoerd, de ambulancedienst weet waar er ruimte is.
    • Voor de instabiele patiënten die vanaf de HAP naar de SEH worden doorverwezen: de SEH kijkt waar ruimte is op een andere SEH en zij worden per ambulance vervoerd.
    • Voor de stabiele patiënten die niet via de ambulance ingestuurd worden, zal vanuit de SEH bekeken worden of het kan wachten tot de volgende dag en zo niet dan wordt doorgestuurd naar een SEH elders.

In het project HAP-SEH (spoedplein 2.0) staan deze verwijsafspraken op de agenda met de vraag of aanpassingen wenselijk zijn. Dit project beoogt de doorontwikkeling van de samenwerking tussen HAP en SEH, waarbij op basis van zorgpaden de zorg in de keten wordt vormgegeven.

Voor het opvangen van drukte in de acute zorg werken de ketenpartners al langer samen in Acute Zorgregio Oost op basis van het Regioplan Acute Zorg en het protocol SEH/EHH-stops. De ziekenhuizen in Acute Zorgregio Oost sluiten zich aan bij de in 2021 gestarte gefaseerde landelijke uitrol van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Hiermee komt er inzicht in de actuele beschikbare capaciteit voor de acute zorg en intensive care. Met dit inzicht is het duidelijk waar de patiënt naar toe kan.

Röntgendiagnostiek in NAW

Daarnaast geven de huisartsen aan behoefte te hebben aan röntgendiagnostiek, gebruik ZorgDomein, en Digitaal Advies in NAW-uren op de HAP. Deze wensen worden meegenomen in bovengenoemd project HAP-SEH (spoedplein 2.0).

Bejegening

Een ander punt is de bejegening, deze wordt soms als negatief ervaren. Uitgangspunt is professioneel met elkaar omgaan, ook in spoed/nood of bij een antwoord anders dan verwacht. Wanneer nodig: maak het bespreekbaar.

Vragen over bovenstaande informatie? Of nieuwe verbeterpunten die niet zijn belegd of in een bestaand overleg worden meegenomen?
Mail naar labana@zgv.nl/ martense@hagv.nl.

Zie ook:

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status 27 mei

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status 14 april

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen


Vallei Vitaal

Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules