{}

Knelpunten verwijzingen en terugverwijzingen: status oktober

20 October 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Hierbij een weergave van de recent opgeloste knelpunten.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we geregeld de stand van zaken weer en lichten we bereikte resultaten toe.

Een categorie van de meldingen gaat over veranderingen en onduidelijkheden in richtlijnen. Wat te doen als een richtlijn niet wordt gevolgd of niet loopt zoals deze is bedoeld? Om in de toekomst hier constructief mee om te gaan, willen we de volgende route voorstellen:

  • het advies is, zeker bij twijfel, dat huisarts en specialist eerst onderling contact opnemen: telefonisch of via het Digitaal Advies;
  • als dit niet afdoende is of niet lukt: maak dan melding bij het verwijzerscentrum;
  • de melding wordt, indien nodig, opgepakt in een overleg. Daar wordt bekeken of dit moet leiden tot een aanpassing in beleid of richtlijn. Dit overleg wordt opgezet met betrokkenheid van huisarts en medisch specialist;
  • bij herziening van afspraken wordt dit vastgesteld en gecommuniceerd.

In 2023 wordt er een Medisch Coördinatie Centrum Gelderse Vallei opgericht vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei en Huisartsen Gelderse Vallei. Hier worden dan afspraken, waaronder RTA's, beheerd en geactualiseerd.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules