{}

Knelpunten wachttijd en toegangstijd: status september

24 August 2022

In november 2021 zijn ergernissen rondom het verwijsproces opgehaald bij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Hierbij een weergave van de recent opgeloste knelpunten.

Alle opgehaalde ergernissen/knelpunten zijn ingebracht in het zorgverlenersoverleg van Vallei Vitaal. In dit nieuwsbericht geven we geregeld de stand van zaken weer en lichten we bereikte resultaten toe.

Wachttijden

Deze maand de items die genoemd zijn met betrekking tot wachttijden: de wachttijden voor patiënten voordat men terecht kan in het ziekenhuis. Het gaat om de tijd voor een eerste afspraak op de polikliniek of een gepland onderzoek. Ook wel toegangstijd genoemd.
Voor een behandeling kunnen ook wachttijden gelden maar die bedoelen we hier niet.

De volgende vragen werden door de huisartsen gesteld:

 1. Er is aangegeven dat wachttijden soms lang zijn, wat kan daaraan worden gedaan en hoe wordt dit gecommuniceerd?
  Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei stemmen we het aanbod zo goed mogelijk op de vraag af. Afgelopen jaren is dit mede door COVID onder druk komen te staan. Om onze capaciteit op de polikliniek en kliniek optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte zijn we onlangs een project gestart. Met dit project Integrale capaciteitsplanning hopen we uiteindelijk een positieve bijdrage te kunnen leveren aan verkorting van de wachttijden.

  De meest actuele wachttijden voor verwijzingen naar medische specialistische zorg en onderzoeken zijn zichtbaar in ZorgDomein. De wachttijd is het aantal kalenderdagen tussen de peildatum en de datum die de derde mogelijkheid in ons digitale agendasysteem weergeeft waarop een patiënt voor polikliniekbezoek of diagnostiek terecht kan. Deze werkwijze is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  Voor een individuele patiënt kan de wachttijd wat korter of langer zijn, afhankelijk van de aard en ernst van de klachten waarvoor verwezen wordt. Hiervoor worden de verwijzingen dan ook eerst beoordeeld door de polikliniekassistente en/of specialist. Daarna kan de patiënt een afspraak maken.

  Iedere week worden de wachttijden handmatig in ZorgDomein geactualiseerd. Dit najaar zullen de wachttijden ook weer zichtbaar worden op onze website. Bij spoed moet er altijd gebeld worden.

 2. Hoe komt het dat er bij de mamapoli altijd door de huisarts moet worden gebeld i.t.t. andere poli’s waar dit alleen bij spoed hoeft?
  Bij de mamapoli wordt een verwijzing gezien als spoed. Door het telefonische contact kan er snel gehandeld worden en kunnen eventuele vragen van de polikliniek direct worden beantwoord door de huisarts. Op de mamapoli wordt er gelijk een mammografie en/of een echo gepland en kan de patiënt meestal de volgende dag al terecht. Deze extra service is er alleen voor de mamapoli.

 3. Er wordt verschillend omgegaan per specialisme met verkorte toegangstijd (VTT).
  De aard en ernst van de klachten zijn altijd leidend bij het bepalen van de wachttijd. De polikliniekassistenten en/of specialisten beoordelen de verwijzingen, waaronder de VTT-verwijzingen, zorgvuldig en nemen de beschikbare bemensing op de polikliniek hierin mee. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in de wachttijd bij een verwijzing met VTT.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Of andere verbeterpunten? Vul het contactformulier in.

Zie ook:


Vallei Vitaal

Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules