{}

Level 2 status voor SEH

11 April 2023

De traumazorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor de komende 5 jaar opnieuw de level 2 status gekregen. Dit betekent dat patiënten met zware of ingewikkelde verwondingen in Ziekenhuis Gelderse Vallei goed kunnen worden behandeld.

SEH-afdelingen van ziekenhuizen zijn ingedeeld in 3 categorieën: level 1, 2 en 3. Per level zijn er verschillende eisen waaraan het ziekenhuis moet voldoen. Level 3 ziekenhuizen bieden algemene traumazorg aan patiënten met verwondingen die niet direct levensbedreigend zijn. In level 2 ziekenhuizen worden patiënten met zwaardere of ingewikkelde verwondingen behandeld. De zwaarst gewonde slachtoffers gaan naar een level 1 ziekenhuis.

Uitgebreid getoetst

De visitatiecommissie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Nijmegen heeft de traumazorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei uitgebreid getoetst volgens de strenge kwaliteitscriteria van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Daaruit bleek het ziekenhuis alle behandelmogelijkheden biedt en aan de belangrijkste eisen voldoet om Level 2 zorg te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voorwaarden voor scholing van zorgprofessionals, voor medische voorzieningen en maximale aanrijtijden. Maar ook het 24 uur per dag beschikbaar zijn van een arts met voldoende ervaring op de seh en de benodigde op te roepen medisch specialisten. Naast de toekenning heeft het ziekenhuis ook een aantal belangrijke adviezen gekregen voor verbeteringen in de komende vijf jaar. Deze zullen stapsgewijs worden doorgevoerd.

De SEH van Ziekenhuis Gelderse Vallei behandelt jaarlijks ruim 22.000 patiënten, waaronder patiënten met ernstig letsel na een ongeval.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules