{}

Mededelingen vanuit het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML)

23 December 2021

Voor een aantal bacterie antibioticumcombinaties rapporteren we de interpretatie voor de specifieke behandelindicaties cystitis/urineweginfectie en meningitis door een toevoeging _uwi of _men. Daarnaast is het groene aanvraagformulier voor microbiologische diagnostiek gewijzigd.

Verandering in rapportage resistentiebepaling:

Interpretatie voor cystitis/urineweginfectie zonder tekenen van weefselinvasie (_uwi) en interpretatie voor meningitis (_men).

Achter de schermen werken we er hard om aan de nieuwste Europese richtlijnen voor interpretatie van resistentiebepalingen te voldoen.
Voor een aantal bacterie antibioticumcombinaties rapporteren we vanaf 13-12-2021 de interpretatie voor de specifieke behandelindicaties (cystitis/urineweginfectie zonder tekenen van weefselinvasie en meningitis) door een toevoeging _uwi of _men aan de antibioticumnaam.

Sommige antibiotica zijn door concentratie in de urine nog bruikbaar voor de behandeling van een cystitis, terwijl een systemische infectie niet behandeld kan worden met dit antibioticum.
Voor de behandeling van meningitis is het belangrijk dat het middel voldoende concentratie in de liquor haalt, sommige middelen zijn daarom niet bruikbaar voor de behandeling van een meningitis terwijl een pneumonie met dezelfde verwekker wel behandelbaar is met het antibioticum.

Bijvoorbeeld:
Ciprofloxacine_uwi wordt gerapporteerd voor Enterococcus species bij urinekweken.
Eerder rapporteerden we dit niet omdat ciprofloxacine voor de meeste infecties met Enterococcen niet bruikbaar is.
Ook voor een cystitis is het zeker niet de eerste keuze, maar niet altijd is er een andere optie zoals amoxicilline of nitrofurantoine.

Penicilline_men wordt gerapporteerd voor Streptococcus pneumoniae en Streptococcus agalactiae (HSB) gekweekt in liquor.

Onderaan ieder rapport wordt vermeld wat de betekenis van _uwi en _men is:
_uwi: dit antibioticum is alleen geschikt voor behandeling van een cystitis/urineweginfectie zonder weefselinvasie.
_men: dit antibioticum is alleen geschikt voor de behandeling van een meningitis indien hier een S staat.


Wijzigingen groen aanvraagformulier

Het MML heeft een nieuwe versie van het groene aanvraagformulier voor microbiologische diagnostiek in gebruik genomen. Dit formulier (voor het aanvragen van kweek, PCR en Antigen detectie) wordt vanaf januari geleverd bij aanvragen voor afnamemateriaal. Een beschrijving van de wijzigingen.

Faxnummer verwijderd
Er kan niet meer gefaxt worden naar of door het MML. Het faxnummer is dan ook verwijderd van het aanvraagformulier.

Respiratoir panel (PCR)
Het nieuwe panel ‘respiratoir panel (PCR)’ is toegevoegd. Dit onderzoek staat onder de kopjes ‘luchtwegen’ en ‘Overige cardio-neurotroop’.
Het respiratoire panel bevat de volgende bepalingen:

  • Adenovirus
  • Sars-Cov-2 (COVID-19)
  • Influenza A+B
  • Parainfluenza
  • hMPV
  • RSV
  • Mycoplasma pneumoniae

Voor dit panel is een keel/nasopharynx afnamestok nodig.
Deze onderzoeken kunnen niet meer los aangevraagd worden, met uitzondering van Sars-Cov-2 en Influenza A+B. Daarnaast kan Adenovirus nog los aangevraagd worden voor een ooguitstrijk.

ISO-accreditatienummer
MML Ede is EN ISO 15189:2021 geaccrediteerd onder registratienummer M226. Dit is nu ook terug te vinden op ons aanvraagformulier, onderaan in de groene balk.

Verzendmaterialen per materiaal (achterzijde formulier)
Op de achterzijde van het aanvraagformulier vindt u een tabel met verzendmateriaal per onderzoek. Deze is aangevuld.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules