{}

Medicatie vaak niet nodig bij chronische slapeloosheid

25 March 2021

Chronische slapeloosheid wordt in Ziekenhuis Gelderse Vallei in eerste instantie niet behandeld met medicatie. Ook in de huisartsenpraktijk kunnen patiënten met slapeloosheid zonder aanwijzingen voor andere slaapstoornissen of medische co-morbiditeit goed behandeld worden zonder medicatie.

Slaap is naast voeding en beweging de pijler voor een goede gezondheid en daarom dus ook belangrijk in primaire en secundaire preventie.

Multidisciplinair slaapcentrum

In het multidisciplinair slaapcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei werken neurologen, KNO-artsen, psychologen, kinderartsen, longartsen en kaakchirurgen samen om de slaap van onze patiënten in de regio te verbeteren. Wij zien echter ook regelmatig patiënten bovenregionaal. We behandelen slaapstoornissen in de volle breedte en zijn gespecialiseerd in slaapstoornissen veroorzaakt door de biologische klok en slapeloosheid (insomnie) bij patiënten met medische co-morbiditeit.

Geen medicatie

Chronische slapeloosheid wordt in ons centrum conform de geldende richtlijn in eerste instantie niet behandeld met medicatie. Ook in de huisartsenpraktijk kunnen patiënten met slapeloosheid zonder aanwijzingen voor andere slaapstoornissen of medische co-morbiditeit zonder medicatie goed behandeld worden. Hierbij kan een slaapoefentherapeut ingezet worden of een POH-GGZ waarbij technieken zoals slaaprestrictie en stimuluscontrole toegepast kunnen worden conform de geldende NHG-standaard. Bij onvoldoende effect van behandeling in de eerste lijn, aanwijzingen voor een andere slaapstoornis of aanwezigheid van een medische co-morbiditeit kunnen patiënten naar ons slaapcentrum verwezen worden. In ons slaapcentrum worden patiënten met slapeloosheid behandeld met slaaphygiëne door de slaapconsulent en indien nodig cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) bij de medische psychologie.

Timelapse studie

Voor patiënten met chronische slapeloosheid en een medische co-morbiditeit hebben wij momenteel een wetenschappelijk onderzoek lopen (Timelapse studie) waarbij onderzocht wordt of een lage dosering amitriptyline even effectief is als eerste keus behandeling CGT-I. Wij zoeken nog deelnemers voor dit onderzoek. Patiënten kunnen via onderstaande link meer informatie vinden over het onderzoek (https://www.geldersevallei.nl/patient/onderzoeken/timelapse-onderzoek). Bij interesse kunnen patiënten verwezen worden naar het slaapwaakcentrum ovv TIMELAPSE.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules