{}

Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ goed van start

08 July 2021

Het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ is sinds 17 mei 2021 beschikbaar voor cardiologie en heelkunde en sinds 1 juni voor urologie. In de eerste maand na openstelling is het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ ruim 50 keer aangevraagd.

Het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ is 36 keer aangevraagd voor cardiologie, 12 keer voor heelkunde en 6 keer voor urologie. De aanvragen kwamen van 40 verschillende huisartsen vanuit 25 huisartspraktijken. Huisartsen en specialisten uit de projectgroep geven aan tevreden te zijn met het verloop van het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’. Het proces van invullen van de vraag, uploaden van eventuele bijlagen en beantwoording verloopt prima. De huisarts ontvangt het antwoord in veel gevallen binnen 24 uur, maar zeker binnen de maximale termijn van 72 uur.
Het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ lijkt nog niet bij alle huisartsen bekend te zijn, want er worden ook nog regelmatig telefonische vragen gesteld. Het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ draagt bij aan het verminderen van de telefonische belasting.

Na pilot voor alle vakgroepen open

De pilotperiode voor cardiologie, heelkunde en urologie wordt gebruikt om te testen, te verbeteren en het proces voor declaratie verder in te richten. Vanaf oktober worden de eerste declaraties aan huisartsen en specialisten voldaan, die daarna elk kwartaal plaatsvinden. Vanaf september gaat het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ voor alle passende vakgroepen open.

Deel uw ervaringen via een korte enquête

We horen graag van huisartsen en specialisten wat hun ervaringen zijn met het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’. We zullen hiervoor binnenkort een korte online enquête plaatsen, maar wilt u voor die tijd al iets meegeven ter verbetering van het proces, dan kunt u dit doorgeven aan Heleen Hamberg, projectleider Digitaal Advies: Heleen Hamberg: HambergH<apestaartje>hagv.nl

Digitaal Advies onderdeel van Vallei Vitaal

Het Meekijkconsult ‘1ste lijns digitaal advies’ is één van de projecten binnen het programma Vallei Vitaal. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis, Huisartsen Gelderse Vallei, Pro Persona, Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente en ZinZia, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde regio Gelderse Vallei. Vallei Vitaal bevat nieuwe projecten en initiatieven op vijf gebieden: Juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, chronische zorg, acute zorg en geestelijke gezondheidszorg. Het Digitaal Advies valt binnen het thema ‘Juiste Zorg op de juiste plek’.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules