{}

Meekijkconsult ‘Digitaal Advies’ 150 keer gebruikt

22 October 2021

Dit voorjaar is het meekijkconsult ‘Digitaal Advies’ gestart voor cardiologie, chirurgie en urologie. Via ZorgDomein kan de huisarts zo in niet-acute situaties een laagdrempelig advies aan een medisch specialist vragen. Tot nu toe is 150 keer zo’n advies aangevraagd, blijkt uit de evaluatie.

De projectgroep ‘Digitaal Advies’ heeft een enquête uitgezet onder huisartsen en specialisten om het gebruik van deze manier van samenwerken te evalueren. 14 huisartsen en 15 medisch specialisten vulden de enquête in. Daarnaast zijn cijfers opgehaald hoe vaak het ‘Digitaal Advies’ is gebruikt en hoe snel er reactie binnenkomt.

Een aantal punten uit de evaluatie

  • 50% van de huisartsen die de enquête invulden, maken gebruik van het ’Digitaal Advies’. De huisartsen willen graag een duidelijke instructie.
  • Zij geven het ‘Digitaal Advies’ een 3.3 (op schaal 1-5 -> 5 is heel tevreden).
  • 15 specialisten hebben de enquête ingevuld. Zij geven aan dat het proces in het ziekenhuis duidelijk is, maar dat het werkproces op de poli beter kan en dat het technisch proces verder geoptimaliseerd moet worden.
  • De specialisten willen graag dat het nog meer gebruikt wordt en beoordelen het ‘Digitaal Advies’ met een 3.9 (op schaal 1-5 -> 5 is heel tevreden).
  • In totaal is het ’Digitaal Advies’ 150 keer gebruikt.
  • De reactietijd is vaak binnen 48 uur en (bijna) altijd binnen 72 uur.
  • Het totaal aantal huisartsenpraktijken dat een ‘Digitaal Advies’ gevraagd heeft is 53, waarvan 25 huisartsen 2 tot 10 keer een vraag hebben gesteld; de andere 28 hebben 1 keer een vraag gesteld.
  • 4 vakgroepen (interne, orthopedie, gynaecologie, geriatrie) hebben aangegeven binnen 2 maanden te starten met het ‘Digitaal Advies’. De voorbereidingen worden nu getroffen.
  • Tot alle vakgroepen meedoen en het proces overal goed is ingebed houden we de maximale reactietijd op 72 uur. Daarna wordt het wederom geëvalueerd en kunnen we dit mogelijk verkorten.
  • Het streven is om in het voorjaar 2022 met alle (van toepassing zijnde) vakgroepen mee te doen.

Handleiding en rapport zijn op te vragen zijn bij Elly Martens (martense<apestaartje>hagv.nl), programmamanager Juiste Zorg op de Juiste Plek, eerste – tweede lijn.

Zie voor meer informatie


Digitaal Advies onderdeel van Vallei Vitaal

Het ‘Digitaal Advies’ is één van de projecten binnen het programma Vallei Vitaal. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei, , Huisartsen Gelderse Vallei, Menzis, Pro Persona, Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente en ZinZia, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde regio Gelderse Vallei. Vallei Vitaal bevat nieuwe projecten en initiatieven op vijf gebieden: Juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, chronische zorg, acute zorg en geestelijke gezondheidszorg. Het ‘Digitaal Advies’ valt binnen het thema ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules