{}

Melden overlijden patiënt

17 May 2022

Als iemand thuis overlijdt, wordt het ziekenhuis hiervan niet automatisch op de hoogte gebracht, ook al was de overledene patiënt in Ziekenhuis Gelderse Vallei. U bent als huisarts meestal wel op de hoogte van het overlijden. Hoewel u hiertoe niet verplicht bent, vraagt Ziekenhuis Gelderse Vallei of u toch het overlijden van een patiënt in uw praktijk aan ons wilt melden.

De verantwoordelijkheid voor het melden van een overlijden ligt bij de nabestaanden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Daardoor kan het gebeuren dat het ziekenhuis na het overlijden van een patiënt post naar de overledene stuurt. Dat is pijnlijk, verdrietig en vaak ook onbegrijpelijk voor de nabestaanden.

Als u het overlijden van een patiënt aan ons doorgeeft helpt dat ons, maar vooral de nabestaanden om vervelende incidenten te voorkomen. U kunt een overlijden melden door het formulier in te vullen en te versturen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules