{}

Meldkamerroute voor huisartsen bij stops/volmelding ziekenhuis

02 December 2021

Ziekenhuis Gelderse Vallei en elk ander ziekenhuis moet soms helaas tijdelijk dicht resp. vol melden (SEH, EHH, IC of Covidkliniek). Wij doen dit volgens de afspraken en informeren dus de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer weet zo welke ziekenhuizen open zijn en welke niet.

De ziekenhuizen dienen en zullen te allen tijde de meldkamer direct op de hoogte stellen van stops/volmeldingen en veranderingen in de situatie. Door de Covidcrisis komt dit nu helaas vaker voor, met als gevolg extra druk voor huisartsen, meldkamer, ambulance en ziekenhuizen/specialisten in het omgaan met de patiëntenstroom.

Als een huisarts een acute situatie heeft waarvoor een ambulance nodig is, komt een ambulance thuis bij de patiënt. De meldkamer weet naar welk ziekenhuis de ambulance kan, zodat de huisarts niet hoeft rond te bellen naar alle omliggende ziekenhuizen. De meldkamer/ambulance meldt aan bij het gevonden ander open ziekenhuis.

Als een huisarts geen acute situatie heeft, maar wel een patiënt die spoedig moet worden gezien door een specialist of mogelijk moet worden opgenomen (het gaat hierbij dus niet om uitstelbaar tot polibezoek volgende dag of dagen) en door de stop niet terecht kan bij het ‘eigen ziekenhuis’/’de eigen specialist’ dan geldt de volgende afspraak:
In de huidige Covid-crisis kent ook het eigen ziekenhuis/de eigen specialist niet steeds de actuele situatie in de omringende ziekenhuizen. Om te voorkomen dat de huisarts dan zelf alle ziekenhuizen moet afbellen, biedt de meldkamer ambulancezorg (MKA) huisartsen de mogelijkheid om de MKA te bellen met de vraag welke ziekenhuizen geen dichtmelding hebben gedaan voor de betrokken categorie, zodat de huisarts weet waar hij/zij de betreffende patiënt kan aanbieden om spoedig door een specialist te worden gezien. Van belang is dan wel dat de huisarts zelf die patiënt in het alternatieve ziekenhuis aanmeldt, zodat opvolging aldaar gezekerd is.
Daarnaast kan er een vervoersvraag zijn op basis van vervoersindicaties voor ambulancevervoer of kan een patiënt wellicht met eigen vervoer naar het betreffende andere ziekenhuis. In de evt benodigde vervoersmodaliteit zal de MKA binnen de mogelijkheden voorzien.

Deze afspraken zijn beschreven en bevestigd door de meldkamer en veiligheidsregio. Het gaat om een tijdelijke functie van de meldkamer.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules