{}

Naar een nieuw jaar

18 December 2020

Wij wensen u gezellige dagen en een goed 2021! 2020 was in veel opzichten een heel bijzonder jaar. De corona-pandemie uiteraard maar daarnaast is er ook veel bereikt in de regionale samenwerking op andere gebieden. Een korte terugblik.

Goede afstemming

Tijdens beide coronagolven is er een goede afstemming tussen de samenwerkende partners in de regio. Zo was er wekelijks bestuurlijke afstemming tussen VVT, HAGV en ZGV tijdens de 1e golf en in de 2e golf sloten het ROAZ, de GGD, Ambulancedienst, Veilig Thuis en de GHOR aan. Menzis is hierin agenda lid. De actuele stand in de verschillende instellingen en huisartsenpraktijken en andere onderwerpen worden besproken en opgepakt. Te denken valt aan de regionale beddencapaciteit, de discussie over wie wanneer gevaccineerd wordt en het delen van de zorgen over het ziekteverzuim. In de 1e golf werd daarnaast een gezamenlijke luchtwegstraat bij de HAP en SEH opgezet.

Clinic

De Clinic is in 2020 ondanks covid doorgegaan. Via een livestream zijn in 2 workshoprondes de actuele ontwikkelingen rond covid besproken. De kijkers waren positief in hun evaluatie en daarmee is de eerste digitale clinic een succes. Laten we hopen dat we elkaar in 2021 weer live kunnen ontmoeten.

Innovatie samenwerking

De innovaties op samenwerken in de regio zijn ondanks de coronamaatregelen ook doorgegaan, zij het soms mondjesmaat. Het dermatologieproject, ACP en de opstart van atriumfibrilleren zijn mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen de verschillende domeinen in de zorg. Een ander mooi voorbeeld is de intentieovereenkomst met het UMCU en met de samenwerkende partijen rondom de GGZ, de beweging ‘buiten de lijntjes’. Bijzonder aan dit programma is dat een psychiatrisch medische unit (PMU) opgezet wordt. Deze bestaat uit acute opvang van patiënten met psychische en somatische klachten. Ook wordt een samenwerking opgestart rondom verwarde patiënten.

Daarnaast heeft de samenwerking rond het Gezondheidshuis in Barneveld verder vorm gekregen en is er een start gemaakt met projecten rondom de ouderenzorg: een voorbeeld is het project ‘no label bedden’. Binnen de VVT komen bedden beschikbaar, waar een patiënt enkele dagen tijdelijk kan worden opgenomen, zodat een arts rustig kan observeren welke vervolgzorg nodig is.

Wij gaan voor een verdere uitbreiding van de samenwerking in 2021 maar wensen u voor nu gezellige dagen en een goed 2021!


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules