{}

Nazorg aan naasten van overleden COVID-19-patiënten

12 June 2020

Sinds een aantal weken biedt Ziekenhuis Gelderse Vallei nazorggesprekken aan naasten van patiënten die in ons ziekenhuis zijn overleden aan COVID-19. Een nazorggesprek kan helpend en ondersteunend zijn bij de rouwverwerking. Een traumatisch verlies, zoals het snelle ziekbed en overlijden van een patiënt aan COVID-19, kan de kans vergroten op het ontwikkelen van psychische en lichamelijke gezondheidsklachten. In het nazorggesprek wordt de deur open gezet voor verdere ondersteuning bij deze complexe rouw.

Bijeenkomst voor nabestaanden

Op 13 juli vindt een bijeenkomst plaats voor nabestaanden van alle patiënten die aan COVID-19 zijn overleden in ons ziekenhuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het afscheid vanuit verschillende invalshoeken besproken: hoe heeft een ieder dit beleefd? Waar kunnen zij nog mee te maken krijgen? Bovenal biedt de bijeenkomst gelegenheid voor nabestaanden om met lotgenoten in contact te komen. De avond wordt begeleid door een medisch psycholoog, geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, longarts, intensivist en verpleegkundigen van het ziekenhuis. Er is ook een huisarts aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats op een locatie buiten het ziekenhuis.

Mogelijk ook voor uw patiënten

Mogelijk heeft u patiënten in uw praktijk voor wie deze bijeenkomst waardevol kan zijn. Bijvoorbeeld patiënten van wie een naaste is overleden in Ziekenhuis Gelderse Vallei, die in een rouwfase zitten en voor wie deze avond tot steun kan zijn bij het verwerken van de rouw. Wilt u hen op deze bijeenkomst attenderen?

Tijd en plaats

  • Wanneer: maandag 13 juli 2020
  • Locatie: Panoramarestaurant de Blaauwe Kamer
  • Adres: Blaauwe Kamer 14, Wageningen
  • Aanvang: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
  • Einde: 21.00 uur

Om toezicht te kunnen houden op de aantallen, vragen wij geïnteresseerde nabestaanden zich vooraf aan te melden via polinazorgic<apestaartje>zgv.nl*. Bij overweldigende belangstelling kunnen we besluiten om in de toekomst opnieuw een nabestaandenavond te organiseren.

Achtergrond

Vanuit de IC weten wij dat patiënten die ernstig ziek zijn geweest, kans lopen op het ontwikkelen van PICS: post-intensive care syndroom. Dit kenmerkt zich onder andere door lichamelijke, cognitieve en psychische problemen en een verminderde kwaliteit van leven. Naasten kunnen ook een vorm van PICS ontwikkelen (PICS-F). Zoals psychische problemen (PTSS, angst, depressie) of een gestoorde rouwverwerking. Vanuit die wetenschap hebben wij deze avond geïnitieerd. Wij beschikken over een nazorgteam met gespecialiseerd IC-verpleegkundigen en intensivisten. Mocht u vragen hebben over nazorg aan nabestaanden of aan mensen die ernstig ziek zijn geweest, dan kunt u contact opnemen met het nazorgteam via Barbara Festen, intensivist. Dan kan via bovenstaand e-mailadres.

*om spam via onze website te voorkomen, staat het apestaartje hier voluit geschreven. In uw correspondentie vervangt u deze voor het apestaartjeteken.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules