{}

‘Niet alleen om verwijzingen te voorkomen, maar Digitaal Advies is ook een goede stap naar sterkere netwerkzorg’

18 January 2022

Sinds mei vorig jaar kennen we in onze regio het ‘Digitaal Advies’. Via het Digitaal Advies kunnen huisartsen eenvoudig vragen stellen aan een medisch specialist. Het Digitaal Advies is begonnen met 3 vakgroepen: cardiologie, chirurgie en urologie. Erik Ponfoort, chirurg, vertelt over zijn ervaringen.

Erik Ponfoort is niet alleen chirurg maar ook portefeuillehouder ICT binnen de medische staf van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vanuit die functie zit hij in de stuurgroep Digitaal Advies. Maar hier is hij vooral als gebruiker aan het woord.

Waarom met het Digitaal Advies gestart?

‘We zijn met het Digitaal Advies begonnen om te voorkomen dat patiënten onnodig worden ingestuurd en om het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis te verminderen. Het is fijn voor de patiënt als deze minder naar het ziekenhuis hoeft en het drukt ook de kosten.
Via het Digitaal Advies stelt de huisarts de medisch specialist een vraag en stuurt eventueel extra gegevens mee, zoals: “Kijk even mee op dit ecg, wat denk je ervan?”. De specialist geeft binnen 72 uur advies aan de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de communicatie naar de patiënt over het aanvragen van het advies en de terugkoppeling ervan.

Voorheen belde de huisarts ons, en nog steeds wel, en dan moet je als specialist direct reageren. Het voordeel van het Digitaal Advies is dat je meer de tijd kunt nemen voor het antwoord en kunt inloggen op je computer. Er kunnen ook bijlagen meegestuurd worden die je kunt bekijken. Dus het advies dat je geeft is doordachter.’

Verslaglegging

‘Daarnaast vindt er verslaglegging plaats, waardoor het dossier completer is en blijft. Collega’s van mij vinden dit ook wel ergens een nadeel, die verslaglegging. Bij een telefoontje beantwoord je het belletje en ben je er vanaf. Bij het Digitaal Advies moet je nog wat gegevens inkloppen en een brief maken. Maar uiteindelijk is dat juist een voordeel. Het dossier van de patiënt is completer.’

Meerdere specialismen

‘We zijn gestart met 3 vakgroepen, maar hard op weg dit uit te breiden. Het streven is het Digitaal Advies ziekenhuisbreed aan te bieden. Vanaf 1 januari is het Digitaal Advies ook beschikbaar bij interne geneeskunde en gynaecologie. Bij sportgeneeskunde en het pijncentrum zetten we op dit moment de laatste puntjes op de i. Het Digitaal Advies wordt door de beschouwende specialismen enthousiaster ontvangen dan door de snijders. Bij beschouwers gaat het vaker om feitelijke informatie. Snijdende specialismen willen de patiënt soms liever klinisch beoordelen, fysiek zien. Het Digitaal Advies leent zich bijvoorbeeld meer voor het beoordelen van ECG’s dan voor verstoorde wondgenezing na operatie.

Het vraagt wel wat per vakgroep. We richten het proces in als een normaal consult; dezelfde route als op de poli, maar dan virtueel. Het is eenvoudig ingericht en makkelijk te hanteren voor de medisch specialist maar je moet wel regelmatig je verwijzingen checken. Het kost wel wat tijd om dit goed te regelen.’

Leerproces

‘Het werken met het Digitaal Advies moet ook groeien. Welke vragen zijn hiervoor wel of niet geschikt? Sommige zorgvragen moet je uitsluiten voor het Digitaal Advies, zoals een diabetische voet of functiebeperkingen door een fractuur. Maar bevindingen vanuit onderzoek of vragen over relevantie van aanvullend onderzoek zijn juist wel weer heel geschikt voor een Digitaal Advies. En uiteraard gaat het bij het Digitaal Advies nooit om acute vragen.

Het is een leerproces. Er komen nog wel telefoontjes of patiënten die worden doorverwezen terwijl dat via een Digitaal Advies had gekund, maar er is wel een afname te zien.

Ik zie het als een heel goede stap naar sterkere netwerkzorg, om zo steeds meer met elkaar digitaal te overleggen. Samen in een netwerk de zorg voor de patiënt vorm te geven’ besluit Erik Ponfoort.

Wat cijfers

Vanaf de start in mei is het Digitaal Advies in 2021 314 keer gebruikt; dus circa 35 keer per maand. Hiervan zijn 206 patiënten in de 1e lijn gebleven, 108 keer is verwezen naar de 2e lijn. De verdeling over de vakgroepen is als volgt:

vakgroep
aantal keer Digitaal Advies
aantal patiënten gebleven in 1e lijn
aantal patiënten verwezen naar 2e lijn
Cardiologie 
194
134
60
Chirurgie
53
 28
25
Urologie
67
44
23


Digitaal Advies onderdeel van Vallei Vitaal

Vitale inwoners en goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is de ambitie van Vallei Vitaal, een gezamenlijk programma van verschillende zorgverleners uit de Gelderse Vallei. Centraal in het programma staat de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio en concrete, praktische oplossingen voor problemen die zorgverleners nu al ervaren. Zoals het Digitaal Advies.
Inmiddels lopen er negen projecten binnen de 5 kernthema’s van Vallei Vitaal: Juiste zorg op de juiste plek, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en GGZ.
Deelnemende organisaties zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare en Menzis.

Zie ook:


'Voorheen belde de huisarts ons, en nog steeds wel, en dan moet je als specialist direct reageren. Het voordeel van het Digitaal Advies is dat je meer de tijd kunt nemen voor het antwoord en kunt inloggen op je computer.'Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules