{}

Nieuw EPD op 31 maart 2023

11 November 2022

In december 2021 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw elektronische patiëntendossier (EPD) van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De datum voor de daadwerkelijke start van het EPD is recent gesteld op 31 maart 2023. Eerdere ingebruikname van het nieuwe EPD is niet verantwoord, het bouwen, testen én het trainen van de gebruikers vergt meer tijd.

Effect voor verwijzers

In het toekomstige EPD (van leverancier Nexus) zijn functionaliteiten ingebouwd die een aantal knelpunten kunnen oplossen. Bijvoorbeeld rond ontslagbrieven die soms niet tijdig zijn. Het EPD is volgens de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (Richtlijn HASP) ingericht.
Ook het uitwisselen van patiëntgegevens wordt eenvoudiger, zowel binnen het ziekenhuis als met externe netwerkpartners.

We zien daarom uit naar de ingebruikname van het nieuwe EPD zodat we onze samenwerking verder kunnen verbeteren. Tot de invoering ervan blijven we het huidige EPD gebruiken.

Zijn er problemen met verwijzen, terugverwijzen of anderszins, laat het weten aan het Verwijzerscentrum.


Lees meer

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules