{}

Nieuw regionaal antistollingsprotocol

11 November 2022

Op de Landelijke Antistollingsdag -dinsdag 1 november 2022- is het nieuwe regionale antistollingsprotocol gepresenteerd. Dit nieuwe protocol is heel overzichtelijk en makkelijk te doorlopen. Het protocol is gericht op alle collega-zorgverleners (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, tandartsen etcetera) uit de regio Gelderse Vallei, zodat we allemaal hetzelfde protocol gebruiken.

Let op:

Met het nieuwe protocol zijn ook op de inhoud veel en belangrijke wijzigingen doorgevoerd, op basis van actuele richtlijnen. Dit betreft met name de protocollen (chirurgische) interventies (het voormalige “GELE KAARTJE”), in de matrix onder 1.9, 2.9, 3.9 en 4.9. Pak het protocol erbij!

Hoe gebruikt u het antistollingsprotocol?

Het protocol begint met een overzichtspagina, waar in een matrix alle deelprotocollen zichtbaar zijn.


  • U kunt op de horizontale as zoeken op ‘middel’ (VKA, NOAC, TAR of LMWH) en op de verticale as op ‘situatie’ (omzetten, bloeding, trombo-embolie, bijwerkingen etcetera.).
  • Op het kruispunt vindt u dan een roze vakje met een nummer. Als u daarop klikt, komt u in het gewenste protocol.
  • Zo brengt klikken op 2.3 u bijvoorbeeld naar het protocol dat gaat over bloedingen bij gebruik van een NOAC.
  • De protocollen zijn ook allemaal los te lezen (alle VKA-protocollen achterelkaar bijvoorbeeld), maar navigatie via het beginscherm werkt het makkelijkst.


U kunt het protocol gemakkelijk openen via webshare ‘Regioprotocol antistolling’.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules