{}

Nieuwe inclusiecriteria CoFit-polikliniek

06 November 2020

In juni 2020 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met de multidisciplinaire CoFit-polikliniek gericht op de nazorg van patiënten die covid-19 hebben doorgemaakt. Het doel van de polikliniek is dat zij hun dagelijkse activiteiten, werk en sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat zij covid-19 kregen. Inmiddels hebben we veel geleerd over welke patiënten gebaat zijn bij de CoFit-polikliniek en welke patiënten beter op een andere plek kunnen worden geholpen.

De eerder door ons geformuleerde inclusiecriteria: “Voorheen fit en vitaal, maar door COVID een terugval gehad en daardoor minder goed in staat om te functioneren in werk en sport” voldoet niet meer. We merken dat we steeds vaker patiënten zien die bijvoorbeeld beter in de 1e lijn geholpen kunnen worden. Mede hierdoor is er helaas een langere wachttijd ontstaan.

Nieuwe inclusiecriteria

We vinden het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt en dat we patiënten die de zorg op de CoFit-polikliniek hard nodig hebben, snel kunnen zien. Daarom hebben we de inclusiecriteria aangescherpt.

Criteria voor verwijzing naar/toelating tot de CoFit-polikliniek:

 1. Bewezen covid-19-infectie
 2. Patiënt woont in de regio (postcodebeleid)
 3. Voorheen fit en vitaal, maar door de covid-19-infectie een duidelijke terugval in inspanningstolerantie, waarbij er geen sprake is van pre-existente vermoeidheidsklachten of burn-out
 4. Uitblijven herstel fysieke fitheid ondanks beweegzorg in eerste lijn
 5. Afwijkend beloop van beweegzorg in eerste lijn op basis van 1 of meer van de volgende criteria:
  • Onbegrepen dyspnoe
  • Onbegrepen aspecifieke thoracale klachten
  • Onbegrepen overmatige vermoeidheid
  • Vermoeden van bewegingsangst

Huisartsen kunnen in ZorgDomein verwijzen naar de multidisciplinaire polikliniek CoFit via Sportgeneeskunde (Verminderde inspanningstolerantie>Cardiaal, Pulmonaal of Overige zorgvragen Sportgeneeskunde verminderde inspanningstolerantie), Revalidatiegeneeskunde (Bewegingsapparaat> Overige zorgvragen bewegingsapparaat), Longziekten (Dyspnoe eci, Overige zorgvragen Longziekten).

Als uw patiënt niet voldoet aan bovenstaande nieuwe criteria, adviseren we u hem/haar in eerste instantie zoveel mogelijk te verwijzen voor paramedische hulp in de eerste lijn. Collega Frank Boersma, kaderhuisarts bewegingsapparaat, heeft een overzicht samengesteld en verspreid van zorgverleners in de eerste lijn (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek) die gespecialiseerd zijn in covid-19-nazorg. De lijsten zijn per regio opgesteld en hier te vinden.

Bij een afwijkend beloop - zoals boven beschreven - kan alsnog verwijzing naar de CoFit-polikliniek worden overwogen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules