{}

Nieuwe opzet CoFit-polikliniek

13 August 2021

Ziekenhuis Gelderse Vallei wijzigt de opzet van de CoFit-polikliniek, die gericht is op de nazorg van patiënten die Covid-19 hebben doorgemaakt (PACS/Long Covid). Het multidisciplinaire spreekuur maakt plaats voor een spreekuur met de sportarts dat gericht is op het in kaart brengen van de fysieke belastbaarheid en fysieke beperkingen (conditie, ademhaling, cardiaal, pulmonaal, e.d.) door middel van inspanningsdiagnostiek en het geven van een gepersonaliseerd trainingsadvies.

Het ziekenhuis wijzigt de opzet van de polikliniek omdat de zorg voor deze patiëntengroep in toenemende mate multidisciplinair wordt geleverd in de eerste lijn.

Wanneer daar aanleiding voor is, bespreekt de sportarts een patiënt alsnog binnen een speciaal MDO met de revalidatiearts, fysiotherapeut en diëtist. Eventueel volgt een gerichte verwijzing.

Verwijscriteria

 • Bewezen Covid-19 infectie
 • Patiënt woont in regio (postcodebeleid)
 • Voorheen fit en vitaal maar door de Covid-19 infectie een duidelijke terugval in inspanningstolerantie, waarbij er geen sprake is van pre-existente vermoeidheidsklachten, psychische klachten, chronische pijn, burn-out, e.d.
 • Uitblijven herstel fysieke fitheid ondanks beweegzorg in eerste lijn.
 • Afwijkend beloop van beweegzorg in eerste lijn op basis van 1 of meer van de volgende criteria:
  o Onbegrepen dyspnoe
  o Onbegrepen aspecifieke thoracale klachten
  o Onbegrepen overmatige vermoeidheid
  o Vermoeden van bewegingsangst

NB: het CoFit-spreekuur is niet bedoeld voor mensen waarbij neurologische of cognitieve klachten op de voorgrond staan.

Verwijzen naar de CoFit-polikliniek

Huisartsen kunnen in ZorgDomein verwijzen naar het CoFit-spreekuur via Sports Valley/Sportgeneeskunde (Verminderde inspanningstolerantie>Cardiaal, Pulmonaal of Overige zorgvragen Sportgeneeskunde verminderde inspanningstolerantie), Revalidatiegeneeskunde (Bewegingsapparaat> Overige zorgvragen bewegingsapparaat), Longziekten (Dyspnoe eci, Overige zorgvragen Longziekten).

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules