{}

Nieuws over corona in Ziekenhuis Gelderse Vallei

22 January 2021

Er is veel nieuws over corona in Ziekenhuis Gelderse Vallei; het aantal patiënten is gestabiliseerd, de eerste vaccinaties zijn gezet, we werken aan vervroegd ontslag met zuurstof, er zijn podcasts gemaakt en de wachtlijst bij de polikliniek MDL is dusdanig opgelopen dat het verzoek is om geen mensen met evidente functionele maag-darmklachten door te verwijzen.

Aantal covid-patiënten stabiliseert

De kerstperiode was een zeer drukke periode met tot 36 bedden voor covid-patiënten op de verpleegafdeling. Nu dalen al enige tijd de besmettingen in de regio en ook de aantallen covid-patiënten in het ziekenhuis. We blijven echter voorbereid op een nieuwe toename van covid-patiënten door de Britse variant. Door de lagere aantallen covid-patiënten is er nu iets meer ruimte voor urgente reguliere zorg. Hiermee kunnen we patiënten helpen die nu op een wachtlijst staan. Bij de opschaling van reguliere zorg blijven de urgentieklassen leidend.

Eerste vaccinatieronde

Op 7 januari startte ons ziekenhuis met de vaccinaties tegen covid-19. Collega’s uit de acute en intensieve zorg hebben tussen donderdag 7 januari en maandag 11 januari hun eerste covid-vaccinatie ontvangen. Het vaccineren is goed verlopen. Slechts enkele collega’s ervaarden wat lokale pijn of een beurs gevoel op de plek van de prik. Komende week ontvangen zij hun tweede prik.

Vervroegd ontslag met zuurstof

Vanuit de huisartsen kwam het aanbod patiënten eerder onder hun zorg te laten vallen en met zuurstof uit te plaatsen. Dit is een heel mooi initiatief om de druk op het ziekenhuis te verlichten. Samen met HAGV werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei dan ook hard aan het definitief maken van het proces en de bijbehorende informatie als protocollen en patiënteninformatie. Zo snel mogelijk worden hierover definitieve afspraken gemaakt en kunnen patiënten vervroegd ontslagen worden met zuurstof thuis.

Nieuwe cohortafdeling Mooi-land

Om goede zorg te kunnen verlenen is het van groot belang dat alle capaciteit goed wordt benut. Een grote nood spitst zich toe op voldoende verpleeghuiscapaciteit en een goede in-, door- en uitstroom van patiënten in het ziekenhuis, zodat noodzakelijke beschikbare capaciteit vrijkomt voor nieuwe patiënten.

Daarom heeft Vilente begin dit jaar een nieuwe cohort-afdeling geopend, locatie Mooi-Land. Alle Covid-besmette patiënten worden bemiddeld via het ELV-loket. Het Corona Care Centrum (CCC) van Vilente op locatie Mooi- land draagt zorg voor cliënten die via de huisarts of het ziekenhuis aangewezen zijn op COVID-cohort zorg binnen een verblijfssetting. In eerste instantie heeft het CCC een capaciteit van 10 bedden.

Polikliniek MDL

De wachtlijst bij de polikliniek MDL is de laatste maanden flink opgelopen. De coronazorg vraagt veel aandacht waardoor de reguliere zorg niet op volle kracht door kan lopen. Daarom richt de polikliniek zich nu op de acute en oncologische patiënten en kunnen in het 1e kwartaal van 2021 mensen met evidente functionele maag-darmklachten niet beoordeeld worden.

Het verzoek aan huisartsen is om op dit moment geen mensen met evidente functionele maag-darmklachten door te verwijzen. Bij een verwijzing kunnen mensen onterecht de indruk krijgen dat zij op korte termijn op de polikliniek terecht kunnen, en dat is helaas niet zo. We hopen dat de druk van coronapatiënten snel vermindert. Op dat moment pakken we ook de zorg voor de niet-acute patiënten weer op. ‘Weloverwogen uitstel is nu beter voor de zorg’, aldus MDL-arts Dirk Jan Bac.

Podcasts medisch psychologische zorg

De afdeling medische psychologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft 2 podcasts gemaakt. Eén over de medisch psychologische zorg voor COVID-patiënten.

De podcast is onder andere te luisteren via Spotify of via YouTube.

De 2e podcast-aflevering gaat over de mentale ondersteuning voor zorgmedewerkers tijdens de COVID-pandemie. De podcast is onder andere te luisteren via Spotify of YouTube.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules