{}

Nieuws van het KCHL

10 February 2022

Ons Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) informeert u graag over: nieuwe referentiewaarden TSH, fT4 en fT3 (tot 18 jaar), zin en onzin van een analyse naar jodium, gewijzigde werkwijze doorbellen kaliumuitslagen hemolytisch bloed en nieuwe referentiewaarden pH/bloedgasanalyse.

Referentiewaarden TSH, fT4 en fT3 leeftijdscategorie tot 18 jaar

Het KCHL rapporteert vanaf 1 februari 2022 nieuwe referentiewaarden voor de TSH en referentiewaarden bij fT4 en fT3 (zie tabel 1). Dit geldt voor alle personen tot 18 jaar. De referentiewaarden TSH, fT4 en fT3 voor personen van 18 jaar en ouder wijzigen niet.

In samenspraak met de kinderarts met aandachtsgebied endocrinologie is overeenstemming bereikt over het gebruik van deze referentiewaarden voor het KCHL.

De leeftijdsspecifieke referentiewaarden van TSH en fT4 zijn in te zien via de Bepalingenwijzer van ZGV.

Toelichting
De aanpassing was nodig omdat, zolang er geen internationale standaardisatie van schildklierparameters is, zoveel als mogelijk apparatuurspecifieke referentiewaarden gehanteerd moeten worden. Voor de leeftijdscategorie van personen jonger dan 18 jaar zijn deze nieuwe referentiewaarden daarom gebaseerd op de publicaties van Kapelari(1) en Naafs(2).
De referentiewaardewijziging heeft geen effect op de resultaten, omdat de test ongewijzigd is.

Literatuur

  1. Kapelari, K. et al. Pediatric reference intervals for thyroid hormone levels from birth to adulthood: a retrospective study. BMC Endocrine Disorders 2008, 8:15.
  2. Naafs, JC. et al. Age-Specific Reference Intervals for Plasma Free Thyroxine and Thyrotropin in Term Neonates During the First Two Weeks of Life. Thyroid 2020 Aug;30(8):1106-1111.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus.


Tabel 1: Huidige en nieuwe referentiewaarden TSH en fT4 voor navelstrengbloed en TSH, fT4 en fT3 voor kinderen en adolescenten in verschillende leeftijdscategorieën.

Zin en onzin van een analyse naar jodium

Schildklierhormonen zijn belangrijk voor de groei, stofwisseling en zowel voor het te ontwikkelen als de ontwikkelde hersenen. Een belangrijk mineraal voor de aanmaak van schildklierhormoon is jodium. Een tekort aan jodium zal leiden tot een hypothyreoïdie. Om tekorten in jodium uit voeding te voorkomen wordt in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog jodium toegevoegd aan zout. In de algemene Nederlandse populatie worden geen problemen met jodiumdeficiëntie verwacht, maar risicogroepen zijn jonge kinderen, mensen die weinig zout, brood, of brood zonder gejodeerd zout consumeren en/of zwangere- en lacterende vrouwen.
Aangezien jodium voor 90% wordt uitgescheiden in de urine, kan middels een analyse van jodium in een 24-uurs urine geschat worden wat de jodiuminname is. Een jodiumdeficiëntie kan makkelijk voorkomen of verholpen worden door de inname van jodiumrijk voedsel zoals zeevis, schelpdieren, zeewier, zuivel, eieren, brood gebakken met gejodeerd zout en het gebruik van gejodeerd zout, eventueel aangevuld met een jodium-bevattend supplement.

In deze nieuwsbrief leest u meer over jodium en het nut van het aanvragen van de bepaling.

Kaliumuitslagen bij hemolytisch bloed worden niet meer doorgebeld

Vanaf 01-03-2022 belt het KCHL kaliumuitslagen bij hemolytisch bloed niet meer door. Voor zowel de ontvanger van het telefoontje als de medewerker van het KCHL die het resultaat doorbelt, is dit doorbellen een administratieve last die onvoldoende meerwaarde oplevert in het zorgproces.

Het niet meer doorbellen van kaliumuitslagen bij hemolytisch bloed levert veel tijdswinst op en dus een meer optimale prijs/kwaliteit verhouding voor de zorgprocessen.

Nieuwe referentiewaarden pH/bloedgasanalyse

Het KCHL rapporteert vanaf 1 maart 2022 nieuwe referentiewaarden voor de pH/bloedgasanalyse (zie tabel 2 & 3). Deze referentiewaarden zijn in te zien via de Bepalingenwijzer van ZGV.

Toelichting
Alle door ons gerapporteerde referentiewaarden moeten herleidbaar zijn naar literatuur. Omdat voor een deel van de pH/bloedgasanalyse de referentiewaarde en/of literatuurreferentie ontbrak, zijn hiervan alle parameters beoordeeld. Hieruit blijkt dat nieuwe referentiewaarden moeten worden doorgevoerd. Alle wijzigingen staan in tabel 2 & 3.

De wijziging in referentiewaarden heeft geen effect op de resultaten, omdat de testen ongewijzigd zijn.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus.

Tabel 2: Huidige en nieuwe referentiewaarden pH/bloedgasanalyse

Tabel 3: Huidige en nieuwe referentiewaarden overige analyses uit de pH/bloedgasanalyse

Literatuur

  • Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E. (2006). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (4th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders.
  • Amundsen. Referensegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter I venøst blod fra friske voksne. Bioingeniøren 2017(9): 22-25.
  • Helwig, J.T., Parer, J.T., Kilpatrick, S.J., Laros, R.K. Umbilical cord blood acid-base state: what is normal? Am J Obst Gyn 1996: 1807-1812.
  • Heil W, Ehrhardt V. Reference ranges for adults and children; pre-analytical considerations. Mannheiml: Roche Diagnostics GmbH, 2008.
  • Rose. Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders. McGraw-Hill. 2001.
  • Handboek medische laboratorium-diagnostiek. Houten. Prelum Uitgevers. 2013.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules