{}

Nieuws van het Medisch Microbiologisch Laboratorium

22 March 2022

Ons Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) informeert u graag over: aanpassingen op de website MML, de opkomst van influenza A, nieuwe criteria BRMO en aanpassing rapportage antibiotica stafylokokken.

Aanpassingen website MML

De website www.geldersevallei.nl/verwijzer/diagnostiek-en-laboratoria/mml is onlangs aangepast:

  • Er is een prijslijst voor huisartsen toegevoegd, afhankelijk van afspraken met de ziektekostenverzekeraar kunnen hierin kleine verschillen zitten;
  • Er is een suggestieformulier toegevoegd, waar u suggesties voor het MML kunt melden;
  • Het MML heeft een ISO15189 accreditatie onder nummer RvA testen M226. Alle bepalingen vallen binnen de scope van deze accreditatie, tenzij dit anders is vermeld. Op de website onder het kopje ‘uitbesteed onderzoek’, kunt u vinden welke onderzoeken niet door ons zelf worden uitgevoerd, maar worden uitbesteed aan verwijzingslaboratoria. De verwijzingslaboratoria en het ISO15189 accreditatienummer zijn terug te vinden in het verwijzingslaboratoriaregister.

Opkomst influenza A naast SARS-CoV-2

Het MML ziet dat Influenza A opkomt, naast SARS-CoV-2. Daarom is het zinvol om op influenza te testen.

Bij een uitbraaksituatie is het voldoende om circa 3 patiënten gecombineerd te testen, zoals u voor het coronatijdperk ook al was gewend. Gezien het hoge aantal testen kunnen we niet influenza nabepalen op een monster ingestuurd voor SARS-CoV-2-diagnostiek. Daarom vragen wij om gecombineerd aan te vragen bij een verdenking op influenza.

Afnamemedium
Voor het afnemen van de SARS-CoV-2/influenzascreening of de sneltest zijn E-swabs en universeel transport medium (UTM) geschikt. Dit zijn dezelfde afnamematerialen die nu al gebruikt worden voor SARS-CoV-2-diagnostiek.

Doorlooptijd
De test wordt 1x per dag verricht. Alle materialen die voor 14.30 uur bij het MML zijn, worden dezelfde dag getest. Doorgaans is de uitslag in de loop van de volgende ochtend bekend.

Nabepalingen niet mogelijk
Indien achteraf toch een test moet worden toegevoegd, is dit helaas niet mogelijk. Hiervoor zal een nieuw afnamemedium moeten worden ingestuurd.

Kosten
De maximale kosten zijn de kosten voor de losse PCR-bepalingen voor SARS-CoV-2 en influenza: 2 x 100,09 (70005 bepalingstarief) + 12,57 (079991 ordertarief). De kosten voor diagnostiek naar influenza worden indien aangevraagd door de huisarts niet naar de GGD gefactureerd maar komen ten laste van het eigen risico van de patiënt, indien van toepassing.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende arts-microbioloog.

Nieuwe criteria BRMO waardoor sommige labels verdwijnen

Vanwege nieuwe richtlijnen voor resistentiebepalingen zijn er nieuwe, strengere criteria of een micro-organisme een bijzonder resistent micro-organisme is (BRMO).
Voor sommige patiënten betekent dit dat hun BRMO-label vervalt.
Deze gegevens/vlaggen zijn reeds aangepast in het EPD van het ziekenhuis.
Ook de huisarts en patiënt (indien deze eerder door het ziekenhuis was geïnformeerd) zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de dienstdoende arts-microbioloog.

Aanpassing gerapporteerde antibiotica bij stafylokokken

Onlangs is de rapportage van antibiotica bij stafylokokken gewijzigd. Er staan nu standaard meer antibiotica op het rapport dan voorheen, dit om tot een meer uniforme rapportage te komen.
Ook lokaal te gebruiken antibiotica zoals Mupirocine en Fusidinezuur komen vanaf nu standaard op het rapport bij een Staphylococcus aureus. Dit betekent niet dat de infectie altijd met lokale antibiotica behandeld kan worden.
Ook rapporteren wij vanaf nu standaard het antibioticum Linezolid. Dit is echter een reservemiddel en zeker niet eerste keuze voor behandeling.

Geen extra kosten
Het tarief voor het gerapporteerde antibiogram wijzigt niet door de rapportage van deze extra antibiotica.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules