{}

Ontwikkeling regionale zorgvraag en -aanbod

28 July 2020

Om de inwoners van de Gelderse Vallei ook in de toekomst goede zorg te kunnen geven, zijn grote veranderingen nodig. Dit blijkt uit het Regiobeeld Gelderse Vallei; een coproductie tussen zorg- en welzijnsorganisaties (waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei), 7 gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. Het Regiobeeld laat zien hoe zorgvraag en -aanbod zich in deze regio tot 2030 ontwikkelen en maakt een regionale aanpak mogelijk.

Belangrijkste uitkomsten Regiobeeld

Naar verwachting ontstaat er de komende 10 jaar in de Gelderse Vallei niet alleen een tekort aan huisartsen, maar ook aan bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde en beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daartegenover staat dat de zorgarbeidsmarkt in de regio enigszins gunstig is: het aantal werknemers neemt in 2030 met circa 500 toe.

Een stijging laat zich echter ook zien in het aantal inwoners met dementie (zo’n 50%) en in het aantal chronisch zieken (vooral gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten). Terwijl het aantal mantelzorgers juist afneemt, met ruim 20%. Om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen, moet de zorg dus anders worden ingericht.

Visie als start voor gezonde(re) inwoners

Het regiobeeld* geeft dus weer waar de zorg in de Gelderse Vallei de komende 10 jaar gaat knellen. Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Het is duidelijk waar de aandachtspunten liggen. De volgende stap is om samen na te denken over oplossingen. Met álle deelnemende partijen gaan we aan de slag om een gezamenlijke regiovisie voor de Gelderse Vallei te ontwikkelen. Die visie is het uitgangspunt voor initiatieven en projecten, die zorgen voor even gezonde óf zelfs gezondere inwoners in 2030.’

Preventie en samenwerking

Gelukkig wordt er in de regio al veel samengewerkt. Vooral op het gebied van preventie loopt de regio voorop. In 2018 is de preventiecoalitie Foodvalley gestart met overgewicht en diabetes als speerpunten. Dat hiervoor aandacht nodig is, blijkt wel uit de cijfers: het aantal inwoners met overgewicht neemt de komende 10 jaar toe (van 47 naar 53%).

Lees hier het Regiobeeld Gelderse Vallei

*Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van vóór de coronacrisis. De impact van corona op de Gelderse Vallei nemen de partners mee in de regiovisie die zij gezamenlijk ontwikkelen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules