{}

Op 1 januari 2023 start laboratoriumorganisatie Dicoon officieel

19 December 2022

Per 1 januari 2023 komen de medewerkers van de laboratoria van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Rijnstate officieel in dienst van Dicoon. In Dicoon brengen deze ziekenhuizen hun laboratoriumdiensten samen. Voorlopig verandert er niets voor verwijzers en patiënten.

De laboratoria voor medische microbiologie en immunologie, klinische chemie (incl. bloedafname), klinische farmacie en de trombosedienst van CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei komen in één organisatie: Dicoon. Binnen Dicoon werken de medewerkers van de drie ziekenhuizen onderling intensief samen voor zowel de eerste- als de tweedelijnsverwijzers. In Elst komt een gloednieuw laboratorium dat in de loop van 2023 klaar is.

Op korte termijn géén veranderingen voor verwijzers en patiënten

Per 1 januari aanstaande is de formele overdracht van activiteiten een feit, maar zal er voor de eerstelijns zorgpartners en de patiënten niets veranderen. De contacten, afspraken met en bereikbaarheid van de ziekenhuizen blijven voorlopig zoals die nu zijn. Ook wat betreft de huidige prikposten en poliklinieken zijn er geen veranderingen.

In de loop van 2023 wordt duidelijk welke mogelijke veranderingen de komst van Dicoon met zich meebrengt. Uiteraard informeren we u tijdig over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen bij Dicoon.

Met vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht bij uw gebruikelijke contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met Dicoonbestuurder Harjan van Dam, harjan.vandam@dicoon.nl of Krisje Hurkens, manager zorg & bedrijfsvoering Ziekenhuis Gelderse Vallei, khurkens@zgv.nl.

Zie ook 


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules