{}

Opschalen reguliere zorg

03 March 2022

Het aantal patiënten met covid binnen het ziekenhuis is redelijk stabiel. Het streven is om de reguliere zorg weer op te schalen en de meest urgente patiënten op de wachtlijsten te helpen. Probleem hierbij is het hoge ziekteverzuim onder het personeel als gevolg van covid.

Covid in reguliere zorg

De bezetting op de long-cardioafdeling door covidpatiënten is stabiel. Daarnaast worden patiënten met covid als nevendiagnose zoveel mogelijk opgenomen op de reguliere afdelingen. Uiteraard met de daarbij behorende (isolatie)maatregelen.

Wegwerken wachtlijsten

De nadruk ligt op het helpen van de meest urgente patiënten op de wachtlijsten Het ziekenhuis heeft echter ook te maken met hoog ziekteverzuim, waarvan een belangrijk deel wordt veroorzaakt door covid. Dit maakt dat we het onverminderd druk hebben, ook met de reguliere zorg die weer doorgaat.

Basismaatregelen blijven van kracht

Vanaf vorige week zijn er meer versoepelingen in de maatschappij, maar binnen het ziekenhuis handhaven we nog wel de anderhalve meter en het mondneusmasker. Dit omdat het ziekenhuis een veilige omgeving wil zijn voor zowel de medewerkers als de kwetsbare doelgroep waarvoor het werkt.
De bezoekregeling is verruimd naar 2 bezoekers per patiënt per bezoekmoment, zoals dit ook gebruikelijk was voor covid. Op de poliklinieken blijft 1 begeleider per patiënt vooralsnog de regel, anders is het niet mogelijk om in de wachtruimtes de anderhalve meter te handhaven.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules