{}

Opschaling poliklinieken

18 May 2020

Onze spreekuren op de poliklinieken starten fasegewijs op. U kunt patiënten verwijzen via ZorgDomein. De spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal werken voor alle verwijzingen uitsluitend op afspraak en kunnen alleen patiënten ontvangen die geen covidgerelateerde klachten hebben.

Spreekuren

Onze spreekuren starten fasegewijs op.

  • Verwijs uw patiënten via ZorgDomein en geef/mail hen het patiëntbericht.
  • De specialist trieert de aanvraag en bepaalt op welke manier de verwijzing ingevuld wordt, zoals wachtlijst, e-consult, telefonisch consult, videobellen of een polikliniekbezoek.
  • De patiënt belt na de aangegeven tijd in het patiëntbericht naar patiëntenservice (0318) 43 43 45.
  • Patiëntenservice licht de patiënt in over de uitkomst van de triage door de medisch specialist en vraagt naar covidgerelateerde klachten. Afhankelijk van die klachten en de urgentie van de afspraak wordt er een afspraak gepland of wordt die uitgesteld.
  • Als er een polikliniekbezoek wordt gepland dan kan dit afhankelijk van de fase van opbouw én bij afwezigheid van covidgerelateerde klachten ook in Barneveld of Veenendaal.
  • Bij een afspraak in Barneveld of Veenendaal belt de polikliniekmedewerker twee dagen tevoren naar de patiënt om eventueel nieuw ontstane covidgerelateerde klachten uit te vragen.

Hoofdlocatie in Ede en de spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal

Barneveld en Veenendaal werken voor alle verwijzingen uitsluitend op afspraak. Inloop is niet (meer) mogelijk. Deze locaties kunnen alleen patiënten ontvangen die geen covidgerelateerde klachten hebben.

In Ede heeft het laboratorium nog wel (beperkte) beschikbaarheid voor inloop bij het priklab. Patiënten met een afspraak krijgen voorrang. Alle andere bezoeken (poliklinieken, radiologie, etc) zijn op afspraak. 

In Ede is het, naar het oordeel van de specialist, soms mogelijk om patiënten mét een afspraak met covidgerelateerde klachten te ontvangen. Zij ontvangen bij de triagetent een mondkapje en instructies.

Informatie voor patiënten over maatregelen rond de spreekuurcentra.

Triage

Bij de hoofdingang in Ede gaat iedere patiënt via de triagetent naar binnen.
Covidgerelateerde klachten worden uitgevraagd. Als een patiënt klachten heeft en de afspraak gaat door dan ontvangt de patiënt een mondkapje en instructies.

In de spreekuurcentra van Barneveld en Veenendaal vraagt de receptionist covidgerelateerde klachten uit. Als (ondanks de informatie vooraf) iemand toch klachten blijkt te hebben dan gaat de afspraak niet door. De patiënt wordt naar huis verwezen en geadviseerd om te bellen over een nieuwe afspraak met patiëntenservice of radiologie.

NB: patiënten die primair worden verwezen vanwege (verdenking op) COVID-19 worden aangemeld via het relevante specialisme en komen binnen via de SEH.

Algemeen van belang

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk dat wij zo min mogelijk mensen in onze gebouwen te ontvangen. Daarom:

  • Handelen we afspraken waar mogelijk zonder fysiek bezoek af.
  • Vragen we patiënten om zoveel mogelijk zonder begeleider/partner naar binnen te gaan.
  • Hebben we waar nodig looproutes met eenrichtingsverkeer ingesteld.
  • Vragen we patiënten om ‘just in time’ te komen, zodat de verblijfstijd in het ziekenhuis zo kort mogelijk is.
Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules