{}

Passende zorg en ondersteuning in Barneveld

15 March 2024

Het Barnevelds Eerstelijns Zorgnetwerk (BELZ), Zorgorganisatie Norschoten, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Welzijn Barneveld en de gemeente Barneveld werken in het netwerk Gezondheidshuis intensief samen aan de gezondheid van inwoners in Barneveld. Gisteren tekenden deze organisaties een intentieovereenkomst. Daarin staat onder andere dat er in toenemende mate behoefte is aan passende zorg en ondersteuning. Zodat inwoners van Barneveld nog beter geholpen worden bij al hun zorg- en ondersteuningsvragen.

‘De samenwerking is al eerder gestart en versterkt door het Regioplan Vitale Gelderse Vallei dat we eind vorig jaar met de gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties hebben vastgesteld (link naar Zipbericht hierover). De hernieuwde samenwerking geeft ons een basis om in en rond Barneveld samen aan de slag te gaan met heel concrete onderwerpen, zoals preventie’ aldus Marjolein de Jong, voorzitter van onze raad van bestuur en één van de ondertekenaars.

Verbreden van het netwerk

Het aanbod in zorg, welzijn en ondersteuning in Barneveld moet overzichtelijker en toegankelijker worden voor inwoners. Met de partners binnen Gezondheidshuis Barneveld worden deze doelen haalbaarder. Op termijn streven de samenwerkingspartners ernaar dat alle organisaties in de zorg, welzijn en de ondersteuning in Barneveld aansluiten. Een eerste stap in dat kader is gezet door het Barnevelds Eerstelijns Zorgnetwerk. Binnen de samenwerking is hiermee een brede vertegenwoordiging van huisartsen en paramedici in Barneveld gerealiseerd.

Mooie resultaten

De afgelopen jaren leverde de samenwerking al mooie resultaten op. Valpreventie, Welzijn op Recept en de fittestdagen zijn hier voorbeelden van. De fittestdagen werden met veel belangstelling bezocht door inwoners in de gemeente Barneveld. Op deze dagen konden inwoners van 65+ hun fitheid testen en hoe stevig zij op de benen staan. Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd om vallen te voorkomen. Van bewegen bij de lokale sportvereniging, het meedoen met het beweeg je FIT programma bij Stichting Connect tot het volgen van een InBalans-training bij de samenwerkende fysiotherapeuten in de gemeente Barneveld.
De huisartsen hebben de afgelopen 2 jaar veel meer mensen dan voorheen doorverwezen naar een welzijnsconsulent. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten.

Toekomst

Organisaties zien dat de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Onder meer door de vergrijzing. Het aantal 75-plussers in Barneveld is naar verwachting in 2040 verdubbeld. Deze groep blijft ook langer thuis wonen. Mede hierdoor komen de zorg en ondersteuning nog meer onder druk te staan. Door elkaar als professionals in de zorg, welzijn en ondersteuning beter te vinden en afspraken te maken over samenwerking, kunnen we inwoners beter van dienst zijn door efficiëntere zorg en ondersteuning te bieden. Zo zorgen we voor goede en makkelijke toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners en helpen hen zo vitaal mogelijk te blijven.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules