{}

Positieve resultaten onderzoek verwijzerscommunicatie

29 September 2023

Voor goede zorg en een goede relatie met verwijzers is goede communicatie tussen verwijzers en ziekenhuis van groot belang. Daarom onderzocht een stagiaire in opdracht van het verwijzerscentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei de wensen, behoeften en knelpunten van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten rond de communicatie van het ziekenhuis.

Het onderzoek richtte zich op de communicatie vanuit het ziekenhuis over organisatorische zaken, dus niet op de communicatie rond individuele patiëntenzorg.
Hiervoor werd een enquête verspreid en een aantal interviews gehouden. De respons op de enquête was 25%.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt gebruik van verschillende manieren om te communiceren met de verwijzers. Het ziekenhuis verstuurt elke 3 weken een digitale nieuwsbrief, e-Medisein, om de verwijzers te informeren over veranderingen binnen het ziekenhuis, informatie vanuit de vakgroepen en mededelingen van het ziekenhuis. Daarnaast organiseert Ziekenhuis Gelderse Vallei evenementen en bijeenkomsten waaraan de verwijzer kan deelnemen. Andere middelen zijn de verwijzerspagina op de ziekenhuiswebsite en de inzet van het verwijzerscentrum.

Resultaten en acties

E-Medisein is een belangrijk middel voor de verwijzers. De bekendheid is hoog en de nieuwsbrief wordt door veel verwijzers gelezen en goed gewaardeerd. De waardering geldt ook voor de jaarlijkse Clinic. Verwijzers waarderen dit evenement.

Het verwijzerscentrum zelf en de verwijzerspagina op de website van het ziekenhuis zijn bij een groot deel van de verwijzers niet bekend. Hier valt een en ander te winnen. Bijvoorbeeld door introductiebijeenkomsten voor nieuwe verwijzers te organiseren en de verwijzerspagina’s op de website onder handen te nemen, te verbeteren en voor het voetlicht te brengen.
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten gaven ook concrete adviezen waarop het ziekenhuis de communicatie kan verbeteren. Deze betreffen echter vooral de patiëntgebonden communicatie. Vervolgonderzoek hiernaar is raadzaam.

Klik hier (pdf, 453 KB) voor een weergave van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Grote dank aan iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules